Dziś są imieniny: Heloizy, Igora, Remigiusza
Wybierz język:
 04-04-2006 10:17

Obrady XLII Sesji Rady Miejskiej

W dniu 29 marca 2006 roku w Domu Kultury w Korfantowie odbyły się obrady 42 Sesji Rady Miejskiej.
Sesja odbyła się według następującego porządku:

 1. Otwarcie obrad, którego dokonał przewodniczący Rady Miejskiej Pan Jan Oleksów- w Sesji uczestniczyło 15 Radnych, 19 Sołtysów oraz zaproszeni Goście.
 2. Informacja Burmistrza o pracy międzysesyjnej. 
 3. Interpelacje i wnioski Radnych. 
 4. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwały Nr IX/66/95 Rady Miejskiej w Korfantowie w sprawie głównych kierunków rozwoju kultury, sportu i rekreacji w Gminie Korfantów do roku 2010 wraz z oceną bazy kulturalno – sportowej.
  Sprawozdanie w imieniu Burmistrza przedstawił Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie Pan Stanisław Szkolny. 
 5. Informacja Burmistrza o przebiegu realizacji Programu Leader + w Gminie Korfantów – informacji udzielił Naczelnik Wydziału Gospodarki, Ekologii i Nieruchomości – Pan Adam Zioło. 
 6. Podjęcie uchwał:
  1/ w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2006 rok.
  2/ w sprawie planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej.
  3/ w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu dla ustalenia wynagrodzeń pracowników jednostek budżetowych szkół i przedszkoli Gminy Korfantów.
  4/ w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju miejscowości Włodary.
  5/ w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2006 rok.
  Treść podjętych uchwał dostępna jest na stronie internetowej: www.bip.korfantów.pl ( w zakładce uchwały 2006) 
 7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnioski Radnych – odpowiedzi udzielił Burmistrz Pan Zdzisław Martyna. 
 8.  Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia. 
 9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej. 
 10.  Zamknięcie obrad.