Dziś są imieniny: Geraldy, Honoriusza, Wery
Wybierz język:
 21-08-2018 15:17

Informuję, że od 3 września 2018 r. do 15 września 2018 r. przyjmowane będą wnioski na stypendia szkolne na rok szkolny 2018/2019 dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Korfantów

Kryterium dochodowe uprawniające do przyznania pomocy wynosi 514,00 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie (a od 1 października 2018 r. – 528,00 zł netto).
Stypendium szkolne realizowane będzie poprzez zwrot uprzednio zaakceptowanych wydatków, po przedstawieniu faktur, rachunków lub innych dowodów potwierdzających poniesienie wydatków przez rodzica (prawnego opiekuna dziecka) lub pełnoletniego ucznia. Faktury, bądź rachunki uproszczone muszą być wystawione imiennie na rodzica
(prawnego opiekuna)  lub pełnoletniego ucznia.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Korfantowie (II piętro, pokój nr 13) tel. 77/ 43 43 820-823 wew. 42.

 

                                                                                                                          Burmistrz Korfantowa

                                        /-/ Janusz Wójcik