Dziś są imieniny: Delfiny, Marii, Wirginiusza
Wybierz język:
 06-09-2018 09:51

Spotkanie Burmistrza z Dyrektorami jednostek oświatowych

Na zaproszenie Burmistrza Korfantowa w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego odbyła się narada z dyrektorami placówek oświatowych.

W uroczystości wzięli również udział:  Pan Piotr Arkadiusz Krzywicki – Prezes Zarządu Oddziału ZNP w Korfantowie oraz  Pan Mariusz Żabiński – Radny Rady Miejskiej w Korfantowie – Przewodniczący Komisji Oświaty i Spraw Społecznych.

Dzień ten był szczególnie ważny dla  nauczycieli: Pani Haliny Sieniakiewicz, Pani Justyny Seman i Pani Anny Tlałki, które otrzymały z rąk Pana Burmistrza Akty nadania na stopień nauczyciela mianowanego oraz złożyły ślubowanie według roty: „Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej”.

Na spotkaniu przedstawiono również dyrektora nowej jednostki organizacyjnej Gminy – Pana Marka Misztala  - Dyrektora Żłobka.  

Na zakończenie spotkania Burmistrz Korfantowa  złożył wszystkim życzenia sukcesów, spełnienia marzeń oraz realizacji planów i zamierzeń w nowym roku szkolnym 2018/2019.

 

 

JG