Dziś są imieniny: Aureli, Kamila, Kleofasa
Wybierz język:
 06-09-2018 15:23

Uroczyste otwarcie przebudowanej drogi wiejskiej do osiedla mieszkaniowego w miejscowości Puszyna

W dniu 4 września 2018 r. dokonano uroczystego otwarcia drogi wiejskiej w miejscowości Puszyna, z którego szczególnie cieszyli się mieszkańcy osiedla do którego prowadzi droga.

Zadanie obejmowało wykonanie opracowania dokumentacji budowlano – kosztowej następstwem czego było wykonanie przebudowy nawierzchni drogi o nawierzchni gruntowo – tłuczniowej na nawierzchnię mineralno - bitumiczną o łącznej długości 513mb. Zadanie realizowane było w 3 etapach. Jego realizację rozpoczęto w 2016r a zakończono w 2018r.

Wykonawcami robót były firmy:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Prószków” Sp. z o.o. 46-060 Folwark, ul. Wiejska 6

PLUSPOL – BUDOWA Robert Machnik, Krystyna Sdzuj spółka cywilna ul. Bolesława Kośnego 2, 46-080 Chróścice

Łącznie wydatkowano na zadaniu 414.033,08 zł.

Zadanie zostało zrealizowane ze środków budżetu gminy w tym z funduszu sołeckiego.