Dziś są imieniny: Laury, Laurentego, Nory
Wybierz język:
 11-10-2018 13:56

„Konsultacje programu – zakończone”

W dniu 8 października 2018 r. o godz. 1600 w sali narad Urzędu Miejskiego w Korfantowie odbyło się spotkanie konsultacyjne z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu „Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”.

W spotkaniu uczestniczyło dwunastu przedstawicieli piętnastu organizacji pozarządowych. Na spotkaniu został przedstawiony projekt „Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”. Konsultacje nad projektem Programu Współpracy rozpoczęły się 28 września 2018 r. i zostały zakończone spotkaniem konsultacyjnym z organizacjami pozarządowymi w dniu 8 października 2018 r.

Organizacje Pozarządowe wyraziły pozytywną opinię dotyczącą przedstawionego projektu programu. Projekt został pozytywnie zaopiniowany.

Dziękujemy przedstawicielom organizacji pozarządowych za uczestnictwo w spotkaniu.

Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć ze spotkania.

 

BK/JG