Dziś są imieniny: Bogumiła, Gerarda, Józefy
Wybierz język:
 17-10-2018 14:34

Przebudowa pawilonu sportowego w Węży

Przebudowa budynku pawilonu sportowego w Węży”

Adres przebudowy: miejscowość Węża budynek nr 99a – dz. nr 224/3, 224/2.

Roboty budowlane związane z przebudową budynku realizowane były na podstawie dokumentacji budowlanej zatwierdzonej decyzją pozwolenia na budowę nr.  109/15 z dn. 5 marca 2015 r.

Wykonawca: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie ul. Powstańców Śląskich 8, 48-317 Korfantów.

Kierownictwo budowy: Usługi Projektowe i Nadzór Budowlany Piotr Pogwizd, Nysa – NIP: 753-162-27-03.

W ramach realizacji prac w budynku utworzono następujące pomieszczenia:

  • Pomieszczenia przeznaczone pod sale zabaw - 106,57 m2
  • Pomieszczenia kotłowni - 16,02 m2
  • Pomieszczenia przeznaczone dla sołectwa - 22,79 m2
  • Pomieszczenia przeznaczone pod obsługę obiektu - 51,30 m2

            Razem całość obiektu: 196,68 m2

Ponadto w ramach realizacji prac związanych z przebudowa budynku zagospodarowano teren w jego obrębie.

Roboty rozpoczęto dnia: 19 października 2016 r.

Roboty zakończono:

- 31 sierpnia 2018 roku -przebudowa budynku

- 28 września 2018 roku – wykonanie zagospodarowania terenu.

Łączna wartość robót określona na podstawie kosztorysów powykonawczych wynosi:

 

Etap I (2016 r.)           :             43.918,67 zł  

Etap II (2017-2018 r.) :           331.910,89 zł  

Etap III (2018 r.)         :             89.854,24 zł

RAZEM:                                  465.683,80 zł

 

ZDJĘCIA Z REALIZACJI:

 

 

ZDJĘCIA PO REALIZACJI: