Dziś są imieniny: Edwina, Rosławy, Rozalii
Wybierz język:
 19-10-2018 09:36

15.10.2018 - Uroczystość otwarcia przedszkola w Węży

            15 października  -  to  dzień,  który  Przedszkolaki z Węży  zapamiętają  na  długo.  Właśnie  tego  dnia dostały  największy  prezent,  jaki  mogliby  sobie  wymarzyć -  NOWE  PRZEDSZKOLE, dzięki zaangażowaniu Burmistrza Korfantowa – pana Janusza Wójcika i Radnych Rady Miejskiej.

            Na  uroczyste  otwarcie  nowego  budynku  Pani Joanna  Beśka  Dyrektor  ZS-P w Ścinawie Małej zaprosiła  szacowne  grono gości: Burmistrza Korfantowa   Pana Janusza Wójcika, Naczelnika  Wydziału Edukacji i  Spraw Społecznych Panią Jolantę  Grzegorze­wicz, Naczelnika Wydziału  Infrastruktury  Komunalnej i  Inwestycji Pana Gracjana Kurzeję,  jak  również Radnych  Gminy  Korfantów  na czele  z  przewodniczącym Ryszardem  Dusiem oraz Dyrektorów  Jednostek  Administracyjnych.  Na  uroczystości  nie  mogło  również  za­braknąć  księdza Ryszarda  Pierzchały,   Pani sołtys Jolanty Misy  oraz  Rady  Rodziców. 

            Uroczystość rozpoczęto poprzez wspólne  przecięcie  wstęgi  przez Burmistrza Kor­fantowa,  panią  dyrektor  oraz panią sołtys  z  Węży.  Ksiądz  poświęcił  cały  budynek,  nie zapominając o  dzieciach.

            Następnie pani  dyrektor  przywitała  przybyłych  gości,  oddając głos  Burmistrzowi  Korfantowa Panu Januszowi Wójcikowi, który przekazał na ręce pani dyrektor piękną pamiąt­kę z okazji otwarcia nowego budynku przedszkola. 

            Głos zabrali również  Przewodniczący Komisji Oświaty – pan Mariusz Żabiński oraz pan  Stanisław   Olsza. 

            Wreszcie  przyszedł czas  na  małych   gospodarzy, którzy  śpiewem  i  przedstawie­niem  pt.: „Kubuś  Puchatek  w  Stumilowym  lesie”  zaprezentowali  się od  jak  najlepszej  strony,  wzbudzając  podziw  wśród  widzów. Przedszkolaki  z  rąk  Pana  Burmistrza  otrzy­mały  też  drobne  upominki. Pani  Joanna  Beśka  zaprosiła  gości   do zwiedzania  całego bu­dynku,  a   następnie  na  poczęstunek do świetlicy  wiejskiej.

 

 

Oprac. Barbra Bugno