Dziś są imieniny: Klary, Romana, Rozyny
Wybierz język:
 02-05-2006 14:47

Informacja o przebiegu XLIII Sesji Rady Miejskiej

W dniu 26 kwietnia br. odbyły się obrady XLIII Sesji Rady Miejskiej, porządek obrad przedstawiał się następująco:
1.       Otwarcie obrad.  W sesji uczestniczyło 12 Radnych, 17 Sołtysów oraz zaproszeni goście.
2.       Informacja Burmistrza o pracy międzysesyjnej, którą przedstawił Zastępca Burmistrza Pan Jarosław Szewczyk.
3.       Interpelacje i wnioski zgłoszone przez Radnych, które dotyczyły m.in.:
  •  Udrożnienia drogi przy hali sportowej,
  •  Stopnia zaawansowania prac przy Przystanku Komunikacji Publicznej w Korfantowie,
  • Poprawy stanu drogi transportu rolnego Włostowa – Stara Jamka,
  • Stanu przystanków autobusowych w gminie Korfantów.
4.       Sprawozdanie Burmistrza z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2005 rok:
  1. Wystąpienie Burmistrza,
  2. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Jana Oleksowa, który przedstawił uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o Sprawozdaniu Burmistrza z wykonania budżetu gminy Korfantów za 2005 rok.
  3. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Józefa Radoma, który przedstawił uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Korfantowie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Korfantowa z wykonania budżetu Gminy za 2005 rok oraz Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2005 rok.
 
5.       Informacja Kierownika Stacji Caritas w Korfantowie o działalności Stacji na terenie gminy Korfantów – informację przedstawiła Pani Agata Bień – Woźniak.
6.       Podjęcie uchwał: 
  • w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2006 rok,
  • w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2006 rok,
  • w sprawie wniosku o przystąpienie Województwa Opolskiego do budowy zbiornika retencyjnego w Ścinawie Nyskiej.
7.       Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnioski Radnych, których udzielił Burmistrz Pana Zdzisław Martyna.
8.       Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia – w wolnych wnioskach głos zabrała Pani Gabriela Misztal – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Pan Janusz Wójcik – Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, którzy poinformowali Sołtysów zebranych na sesji na temat zasad organizowania prac społeczno – użytecznych w gminie Korfantów.
9.       Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej.
10.   Zamknięcie obrad XLIII Sesji Rady Miejskiej.