Dziś są imieniny: Brygidy, Dobrogniewa, Ignacego
Wybierz język:
 30-10-2018 08:50

Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Korfantowie przy ul. Fabrycznej i ul. Niemodlińskiej

Zakończenie prac związanych z budową sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Korfantowie przy ul. Fabrycznej i ul. Niemodlińskiej”
w części dot. budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Fabrycznej i ul. Niemodlińskiej w Korfantowie

 

W dniu 29 sierpnia 2018 roku przeprowadzono końcowy odbiór zadania inwestycyjnego w zakresie robót budowlanych związanych z  budową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Fabrycznej i ul. Niemodlińskiej w Korfantowie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Korfantowie przy ul. Fabrycznej i ul. Niemodlińskiej”. Zadanie wykonała firma PLUSPOL-BUDOWA Robert Machnik, Krystyna Sdzuj Spółka Cywilna z Chróścic.

Nadzór inwestorski nad realizacją prac prowadził Pan Wincenty Napiórkowski z Prudnika. Zakres zakończonych robót obejmował budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 288,15 mb, montaż studni kanalizacyjnych – 11 szt. (w tym studnia Ø 1000 - 1 szt. i  studnia Ø 600 – 10 szt.), roboty odtworzeniowe po przeprowadzonych pracach, wytyczenie w terenie, obsługę geodezyjną i pomiar geodezyjny powykonawczy, wykonanie projektu organizacji ruchu, przeprowadzenie prześwietlenia kamerą TV, dwa przejścia pod drogą powiatową wykonane metodą przewiertu o długości 31,45 m.

Wartość zadania związana z wykonaniem robót budowlanych budowy sieci kanalizacji sanitarnej wyniosła – 219.021,80 zł.

Razem roboty budowlane związane z budową sieci wodociągowo-kanalizacyjnej wyniosły brutto – 342.232,93 zł