Dziś są imieniny: Błażeja, Margerity, Saturnina
Wybierz język:
 10-05-2006 15:09

Kontynuacja programu „Przejrzysta Polska”

Pod koniec ubiegłego miesiąca Gmina Korfantów zgłosiła swoje uczestnictwo w kontynuacji programu „Przejrzysta Polska”.
Akcja zakończy się również uzyskaniem certyfikatu, podobnie jak w pierwszej edycji. Warunkiem uzyskania takiego certyfikatu jest wdrożenie do końca sierpnia 2006 roku trzech zadań obligatoryjnych tj.:
Zadanie 1.1 – Opracowanie systemu i przeprowadzenie badania funkcjonowania katalogu usług.
Celem zadania jest zapewnienie ciągłego doskonalenia katalogu pod kątem potrzeb
i oczekiwań klientów urzędu. Zadanie polega na opracowaniu i wdrożeniu systemu, który zapewni cykliczne badanie funkcjonowania katalogu usług oraz realizację wniosków wypływających z tego badania. Zadanie składa się z dwóch części: opracowania systemu i  wprowadzeniu go do stosowania oraz przetestowaniu tego systemu poprzez wykonanie badania i realizację wniosków wynikających z analizy jego wyników.
Zadanie 2.1 – Opracowanie procedury corocznego przeglądu i monitoringu kodeksu etycznego urzędnika prowadzonego przez pracowników urzędu oraz społeczność lokalną.
Celem zadania jest spowodowanie, by kodeks etyczny pracownika urzędu był dokumentem żywym, znanym i pomagającym w rzeczywistym kształtowaniu postaw etycznych urzędników. Opracowanie i wdrożenie procedury przeglądu i monitoringu kodeksu przez społeczność lokalną ma z jednej strony spowodować większą skuteczność dokumentu,
z drugiej podnieść prestiż urzędników jako zespołu osób chcących realnie pracować
w oparciu o wewnętrznie uzgodniony i podany do publicznej wiadomości skład zasad. Zadanie polega na opracowaniu i wdrożeniu dwóch równolegle i spójnie stosowanych procedur przeglądu i monitoringu – jednej realizowanej wewnętrznie, przez pracowników urzędu i drugiej dokonywanej przez społeczność lokalną.
Zadanie 3.1 – Opracowanie z udziałem społeczności lokalnej procedury konsultacji społecznych.
Celem zadania jest opracowanie procedury konsultacji społecznych w gminie z udziałem przedstawicieli społecznych, biznesu, grup nieformalnych, pracowników samorządowych
i radnych, wspólnot mieszkaniowych, rad parafialnych. W procesie konsultacji wykorzystana jest „mapa aktywności” zawierająca wykaz organizacji pozarządowych w gminie.
 
Bliższe informacje na temat realizacji zadań można znaleźć na stronie:
www.przejrzystapolska.pl