Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakończono prace związane z budową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szkolnej w Korfantowie

W dniu 7 listopada 2018 roku przeprowadzono końcowy odbiór zadania inwestycyjnego w zakresie robót budowlanych związanych z  budową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szkolnej w Korfantowie (działki nr 468 i 469/1) w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Szkolnej w Korfantowie”.

Zadanie wykonał Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie ul. Powstańców Śląskich 8. Kierownik budowy był Pan Wincenty Napiórkowski z Prudnika. Zakres zakończonych robót obejmował budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ø 160 mm PVC o długości 37,0 mb, przyłącza Ø 160 mm PVC o łącznej długości 37,0 mb – 8 szt., studnie kanalizacyjne Ø 600 PVC – 2 szt., wytyczenie w terenie, obsługę geodezyjną i pomiar geodezyjny powykonawczy.

Wartość zadania związana z wykonaniem w/w robót budowlanych wyniosła – 16.803,79 zł.