Dziś są imieniny: Benedykta, Lubomiry, Lubomira
Wybierz język:
 17-12-2018 08:29

Spotkanie informacyjne

Na zaproszenie Burmistrza Korfantowa 12 grudnia 2018 roku w sali narad Urzędu Miejskiego odbyło się spotkanie informacyjne na temat możliwości wsparcia finansowego dla Kół Gospodyń Wiejskich. Koła, wpisane do Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich mają możliwość pozyskania środków finansowych od 3 tysięcy do 5 tysięcy złotych na działalność statutową koła.

            Zachęcamy do udziału w projekcie.

Poniżej kilka ważnych dokumentów:

  1. Ustawa z dnia 9 listopada 2018r. http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/KGW/2018/wniosek_o_pomoc/ustawa_DZ.U.__poz._2212.pdf
  2. Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 28 listopada 2018 r. http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/KGW/2018/wniosek_o_pomoc/rozp._MIiR_DZ.U.__poz._2229.pdf
  3. Załącznik do wniosku o wpis związku kół gospodyń wiejskich do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich - dla członków związku kół http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/KGW/2018/Zwiazki__kol/Zalacznik_do_wnioku_o_wpis_zwiazku_do_KRKGW_dla_czlonkow_zwiazku_kol_W-2....pdf
  4. Wniosek o przyznanie pomocy http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/KGW/2018/wniosek_o_pomoc/m/Wniosek_o_przyznanie_pomocy.pdf
  5. Uchwała o wyborze Zarządu Koła Gospodyń Wiejskich http://www.arimr.gov.pl/krajowy-rejestr-kol-gospodyn-wiejskich/dokumenty-niezbedne-do-przyznania-pomocy.html
  6. Uchwała o wyborze Komitetu Założycielskiego Koła Gospodyń Wiejskich http://www.arimr.gov.pl/krajowy-rejestr-kol-gospodyn-wiejskich/dokumenty-niezbedne-do-przyznania-pomocy.html

 

KL/JG