Dziś są imieniny: Jakuba, Stefana, Romy
Wybierz język:
 17-12-2018 13:58

Umowy na dofinansowanie podpisane

RPO_OPOLSKIE_ logo.jpeg

Zadanie ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korfantów: ul. Ulianówka, Niemodlińska i Fabryczna” o łącznej wartości 1 225 690,01 zł realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (Oś V.- Ochrona środowiska, dziedzictwa, kulturowego i naturalnego Działanie 5.4 –Gospodarka wodno-ściekowa) uzyskało dofinansowanie w kwocie 560 753,05 zł tj .54,9% .

Zadanie ,,Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Korfantowie o łącznej wartości 572 306,12 zł realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (Oś V- Ochrona środowiska, dziedzictwa, kulturowego i naturalnego Działanie 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi) uzyskało dofinansowanie w kwocie 486 460,20 zł tj. 85%.

Umowy na ww. zadania podpisane zostały 13.12.2018 r. a uroczyście wręczone w Opolu w dniu 15 grudnia br. Zadania zostaną zrealizowane do końca 2020 roku.