Dziś są imieniny: Delfiny, Marii, Wirginiusza
Wybierz język:
 23-05-2006 07:58

Spotkanie Koła Kombatantów

 W dniu 22 maja 2006 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Korfantowie, odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Gminnego Koła Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.
Porządek zebrania wyglądał następująco:
 • powitanie uczestników zebrania;
 • wybór przewodniczącego zebrania;
 • przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Koła Związku
  w Kombatantów Korfantowie;
 • przedstawienie sprawozdania finansowego;
 • wystąpienia Gości;
 • udzielenie absolutorium zarządowi gminnego Koła Kombatantów
  w Korfantowie; 
 • wybór nowego Zarządu Koła Kombatantów w Korfantowie; 
 • wybór Komisji Rewizyjnej;
 • zakończenie zebrania:
Na przewodniczącego zebrania wybrano Pana Jarosława Szewczyka.
Nowy zarząd wybrano jednogłośnie, jego skład przedstawia się następująco:
 • Prezes – Pan Stanisław Szeremeta;
 • Sekretarz – Pan Stanisław Kozimor;
 • Skarbnik – Pan Kazimierz Huzar;
 • Członek Zarządu – Pani Irena Łabazowicz;
Powołano także Komisje Rewizyjną w składzie:
 • Przewodnicząca – Pani Kazimiera Przystawska;
 • Członek – Pani Janina Martynowicz;
Na reprezentanta Gminnego Koła Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Korfantowie do Zarządu Okręgowego w Opolu wybrano Pana Stanisława Szeremetę.
Uczestnicy zebrania zostali poczęstowani kawą i ciastem.
HPIM7687.jpeg HPIM7689.jpeg