Dziś są imieniny: Delfiny, Marii, Wirginiusza
Wybierz język:
 19-07-2006 15:07

Pomoc materialna dla uczniów

OGŁOSZENIE W SPRAWIE NOWEGO NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY KORFANTÓW NA ROK SZKOLNY 2006/2007.
 
 
Wnioski o przyznanie pomocy materialnej można pobierać:
 
·          w sekretariatach szkół prowadzonych przez Gminę Korfantów,
·          w siedzibie Urzędu Miejskiego - Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, Korfantów ul. Rynek 4 ( II piętro, pokój 13.)
·          z Biuletynu Informacji Publicznej
 
Wnioski o przyznanie pomocy materialnej należy składać:
 
-    od 01 do 15 września 2006 r. – w przypadku uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
-   od 01 do 15 października 2006 r. – w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Korfantowie (II piętro pokój nr 13) tel. 077 4343820-823