Dziś są imieniny: Anieli, Juliana, Przemysława
Wybierz język:
 18-02-2019 09:10

Modernizacja Rynku w Ścinawie Małej - I Etap


Dnia 21 grudnia 2017 r. zakończono realizację I etapu inwestycji pn.: „Modernizacja Rynku w Ścinawie Małej” , zakres rzeczowy zadnia obejmował m. in.:

- wykonanie jezdni o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze jasnoszarym oraz strefy pieszej  o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze jasnoszarym na pow. 1.020,88m²

 -wykonanie nawierzchni zatoki autobusowej z kostki granitowej 18x18x18 pow. 86m²;

- wykonanie nawierzchni z otoczaków (w obrębie pomnika),

- wykonanie cieków ulicznych,

- wykonanie nasadzeń drzew – 6 szt. i krzewów – 44 szt.

- wykonanie wewnętrznej linii zasilającej w związku z demontażem linii napowietrznej kolidującej z rozwiązaniami drogowymi.

 

Wykonawca robót budowlanych był Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie

Kierownictwo budowy:

Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „INWESDIM” sp. z o.o. ul. Kościuszki 31, 45-062 Opole

Nadzór archeologiczny:

ERA Pracownia Archeologiczno – Konserwatorska Mariusz Krawczyk ul. Piaskowa 1, 48-304 Nysa

Wartość zadania brutto:  272.208,08 zł

Rynek Ścinawa Mała 16.01 (3).jpeg Rynek Ścinawa Mała 16.01 (39).jpeg Rynek Ścinawa Mała 16.01 (40).jpeg