Dziś są imieniny: Delfiny, Marii, Wirginiusza
Wybierz język:
 18-02-2019 12:04

Modernizacja Rynku w Ścinawie Małej II ETAP

Dnia 23 sierpnia 2018 r. zakończono realizację II etapu inwestycji pn.: „Modernizacja Rynku w Ścinawie Małej” , zakres rzeczowy zadnia obejmował m. in.:

- wykonanie nawierzchni jezdni, strefy pieszej o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze    
   jasnoszarym na pow. 1.245,30m²

- odtworzenie obrysu muru ratusza i wypełnienie przestrzeni miedzy obrysem kostką granitową 8/11   
  na pow. 315,84m²

- wykonanie cieków ulicznych, z prefabrykatów betonowych i podłączenie do sieci kanalizacji  
  deszczowej, podłączenie odwodnienia liniowego do sieci kanalizacji deszczowej

- wymiana hydrantu podziemnego,

- przeniesienie i odnowienie pomnika i jego elementów

- montaż znaków drogowych

- montaż wiaty przystankowej o konstrukcji stalowej ocynkowanej, montaż ławek parkowe (4 szt.),
  stojaków na rowery (3 szt.), przymocowanie tablicy pamiątkowej granitowej, montaż słupków
  żeliwnych ozdobnych w ilości 9szt.

- montaż studni stalowej ozdobnej

- wykonanie wewnętrznych linii zasilających do budynków w obrębie Rynku

Zadanie zrealizowane z budżetu gminy oraz ze środków funduszu sołeckiego dla miejscowości Ścinawa Mała oraz Nyska.

 

Wykonawcą robót budowlanych był Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie

Wykonanie funkcji kierownika budowy w imieniu Zamawiającego pełniła firma Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „INWESDIM” sp. z o.o. ul. Kościuszki 31, 45-062 Opole.

 

Wartość robót budowlanych wyniosła 308.550,63 zł

Łącznie na zadaniu od 2016r. wydatkowano kwotę  670.547,23 zł


Zdjęcia z realizacji:

Kwiecień:

26.04.2018 ścinawa Rynek (11).jpeg 26.04.2018 ścinawa Rynek (12).jpeg 26.04.2018 ścinawa Rynek (13).jpeg 26.04.2018 ścinawa Rynek (14).jpeg 18.04.2018 Ścinawa Rynek (4).jpeg 18.04.2018 Ścinawa Rynek (9).jpeg

Maj:

DSC03474.jpeg DSC03482.jpeg DSC03484.jpeg DSC03492.jpeg

Czerwiec:

DSC04184.jpeg DSC04186.jpeg DSC04187.jpeg DSC04324.jpeg DSC04334.jpeg DSC04220.jpeg

Lipiec:

DSC04737.jpeg DSC04738.jpeg DSC04740.jpeg

Sierpień:

DSC04973.jpeg DSC04975.jpeg DSC04978.jpeg

Zdjęcia po realizacji:

DSC05101.jpeg DSC05103.jpeg