Dziś są imieniny: Joachima, Kiry, Maurycego
Wybierz język:
 02-04-2019 13:49

Demografia - stan na koniec I kwartału 2019 roku

DEMOGRAFIA GMINY KORFANTÓW

(według rejestru stałych mieszkańców gminy1)

NA KONIEC I KWARTAŁU 2019r.

 

Lp.

Miejscowość

Liczba

mieszkańców

razem

Urodzenia

razem

Zgony

razem

1

Borek

217

0

0

2

Gryżów

303

1

1

3

Jegielnica

160

0

1

4

Korfantów

1777

5

3

5

Kuropas

165

0

1

6

Kuźnica Ligocka

362

0

0

7

Myszowice

137

1

1

8

Niesiebędowice

121

0

0

9

Piechocice

139

0

0

10

Pleśnica

63

0

1

11

Przechód

732

2

3

12

Przydroże Małe

327

1

0

13

Przydroże Wielkie

155

0

0

14

Puszyna

358

1

2

15

Rączka

118

1

0

16

Rynarcice

194

0

0

17

Rzymkowice

550

0

2

18

Stara Jamka

233

1

1

19

Ścinawa Mała

705

3

5

20

Ścinawa Nyska

446

1

1

21

Węża

415

1

0

22

Wielkie Łąki

115

0

0

23

Włodary

719

0

0

24

Włostowa

423

0

1

 

Ogółem

8934

18

23

 

Opracowała: Patrycja Pejas

 

1) na podstawie prowadzonego przez Gminę Rejestru Mieszkańców, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia
24 września 2010r. o ewidencji ludności (t.j.Dz.U.2018.1382)