Dziś są imieniny: Edwina, Rosławy, Rozalii
Wybierz język:
 19-04-2019 08:20

Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Korfantowie przy ul. Reymonta 4

 

RPO+OPO+EFRR.jpeg
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach:
Osi priorytetowej III – Gospodarka niskoemisyjna
Działania 3.2 – Efektywność energetyczna
Poddziałania 3.2.1 - Efektywność energetyczna w budynkach publicznych
Tytuł projektu:  „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego”

________________________________________________________________________________________________________

Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Korfantowie przy ul. Reymonta 4 realizowana w ramach zadania inwestycyjnego Gminy pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i oświatowej w miejscowościach Korfantów i Ścinawa Nyska”.

Adres: ul. Reymonta 4 , 48-317 Korfantów

Wykonawca: PPHU „DOMUS” Kazimierz Sewioło, ul. Traugutta 17, 49-200 Grodków

Inspektor nadzoru inwestorskiego: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „INWESDIM” Sp. z o.o., nr NIP: 754-033-68-13 z siedzibą ul. Kościuszki 31, 45-062 Opole.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in.:

  • docieplenie styropianem około 420 m2 powierzchni ścian elewacji budynku wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej;
  • naprawę spękań konstrukcji murów zewnętrznych;
  • docieplenie około 60 m2 powierzchni poddasza wełną mineralna;
  • wymianę parapetów, obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych;
  • wymianę stolarki drzwiowej - drzwi wejściowe oraz okien piwnicznych;
  • pozostałe roboty ogólnobudowlane związane z zakresem realizacji.

Roboty rozpoczęto dnia: 10 grudnia 2019 roku 

PRZED REALIZACJĄ:

 

 

W TRAKCIE REALIZACJI:

 

 

PO ZREALIZOWANIU INWESTYCJI:

 

 

 

Realizację zadania zakończono protokolarnym odbiorem inwestycji dnia 7 czerwca 2019 roku.

Łączny koszt robót budowlanych (zgodnie z kosztorysem powykonawczym): 328.283,83 zł brutto.

Koszt nadzoru inwestorskiego: 7.380,00 zł