Dziś są imieniny: Geraldy, Honoriusza, Wery
Wybierz język:
 30-04-2019 09:33

SPOTKANIE Z LEKTURAMI

25 kwietnia 2019 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ścinawie Małej odbył  I Gminny Konkurs Czytelniczy „Spotkanie z lekturami”. Patronat nad tegorocznym konkursem objął Burmistrz Korfantowa Pan Janusz Wójcik. Gościliśmy w naszych skromnych progach pasjonatów i miłośników literatury.

            Celem zorganizowanego spotkania było rozbudzanie pasji czytelniczych wśród uczniów oraz wspieranie ich indywidualnych zainteresowań. Uczestnicy rozwiązywali test ze znajomości wskazanych lektur, a następnie pracowali w zespołach. Odpowiadali na pytania, odgadywali tytuły książek i autorów na podstawie wskazanych fragmentów, sporządzali wykreślanki oraz rozpoznawali bohaterów na podstawie ich charakterystycznych cech. Popisywali się również umiejętnością pięknego czytania. Rywalizacja była bardzo zacięta, gdyż uczniowie wykazali się ogromną wiedzą na temat przeczytanych książek. Zadania konkursowe zostały przygotowane i opracowane przez Panią Józefę Frukacz. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwało jury w składzie: Pani Agnieszka Andrejszyn, Pani Dyrektor Danuta Babicz, Pani Elżbieta Grzegorzek i Pani Aurelia Walczuk.

            Oto wyniki :

I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa we Włodarach

II miejsce Zespół Szkolno - Przedszkolny w Korfantowie

III miejsce Zespół Szkolno - Przedszkolny w Przechodzie

IV miejsce Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ścinawie Małej

Gratuluję wszystkim uczestnikom i nauczycielom. Dziękuję za wsparcie i pomoc  Pani Elżbiecie Grzegorzek oraz sponsorom Panu Burmistrzowi Korfantowa Januszowi Wójcikowi i Radzie Rodziców.      

 

 

Opr. J. Frukacz