Dziś są imieniny: Chryzamtyny, Grażyny, Zygmunta
Wybierz język:
 27-05-2019 11:38

Kolejny projekt do realizacji

W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej - Aktywna Tablica Gmina Korfantów pozyskała na realizacje projektu dodatkowo kwotę  14 tyś. złotych. Wkład własny wyniesie ok. 3 500 zł (tj. 20%  wartości projektu).  Programem objęto: Szkołę Podstawową  im. Wojska Polskiego w  Korfantowie wchodząca w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego.

W ramach projektu zostaną zakupione:, tablice interaktywne z projektorem i głośniki Zakup urządzeń będzie miął wpływ na podniesienie kompetencji oraz  wiedzy na temat urządzeń cyfrowych, a także  na rozwój poznawczy i społeczny uczniów. Ważnym aspektem będzie również umożliwienie uczniom rozwijania zainteresowań i uzdolnień w ramach zajęć pozalekcyjnych. Ogólna wartość projektu to kwota  17 500  zł.

Logo-MEN-Aktywna-tablica.jpeg

J. Grzegorzewicz