Dziś są imieniny: Joachima, Kiry, Maurycego
Wybierz język:
 30-05-2019 08:58

Nowe uregulowania prawne w zakresie gminnej oświaty!

W miesiącu marcu  2019 roku  Rada Miejska w Korfantowie podjęła uchwały dotyczące   zmian w oświacie gminnej. Prace nad zmianami zapoczątkowane były już w  grudniu 2018 roku.

W wyniku tych prac  dokonano przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Korfantowie. Od 1 września 2019 roku w budynku tej szkoły będą się uczyli uczniowie klas I – III, natomiast młodzież starsza od klasy IV do VIII  będzie realizować obowiązek szkolny w Szkole Podstawowej Nr 2  im. Czesława Niemena w Korfantowie.

Na sesji w miesiącu marcu 2019 roku podjęto również uchwalę dotyczącą planu sieci publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Korfantów oraz określono  granice obwodów szkół. W wyniku tych uregulowań miejscowość Przydroże Małe została przeniesiona z obwodu szkoły Ścinawy Małej  i przypisana do obwodu  Korfantowa. Pozostałe miejscowości  Gminy Korfantów pozostawiono bez zmian w obwodach szkolnych.

Rada Miejska w Korfantowie podjęła również uchwałę dotycząca wskazania uczniom klas VII i VIII szkoły w Przechodzie i  szkoły w Ścinawie Małej miejsce realizacji obowiązku szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Korfantowie.

Zapraszam   Państwa do zapoznania się z poniższymi uchwałami.

  1. DOCXUchwała w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Korfantowie. (19,46KB)
  2. PDFUchwała w sprawie wskazania uczniom publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Korfantów realizacji obowiązku szkolnego w publicznej szkole podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum. (236,78KB)
  3. PDFUchwała w sprawie planu sieci publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Korfantów oraz określenia granic obwodów. (249,47KB)

Sporz. J. Grzegorzewicz