Dziś są imieniny: Błażeja, Joanny, Telimeny
Wybierz język:
 27-12-2006 09:54

Szkoła przeciw przemocy

W Zespole Szkół w Korfantowie od wielu lat prowadzone są działania minimalizujące problem przemocy w środowisku uczniowskim. We współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w szkole realizowane są programy profilaktyczne: „Noe”, „Trzeci Elementarz” i „Nasze Spotkania” W bieżącym roku placówka przystąpiła do Ogólnopolskiego Programu Szkoła bez Przemocy. Natomiast w związku z realizacją Uchwały Nr 186/2006 Rady Ministrów z 7 listopada 2006 r. w sprawie działań administracji rządowej przeciwko przemocy w szkołach i placówkach oświatowych, w Zespole Szkół odbyła się Rada Pedagogiczna z udziałem przedstawiciela Jednostki Samorządu Terytorialnego, Naczelnikiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, panem Szczepanem Rosińskim.

W spotkaniu uczestniczył również przedstawiciel Posterunku Policji w Korfantowie, pan Henryk Irzykowski, przedstawiciele Rady Rodziców oraz przedstawiciel pracowników administracyjno-obsługowych szkoły.

Radę poprowadził dyrektor Zespołu Szkół, Wiesław Król, który zapoznał zebranych z aktualną sytuacją wychowawczą. Wicedyrektor Małgorzata Sinicka przedstawiła problem agresji wśród młodzieży szkolnej oraz wskazała na rolę rodzica i nauczyciela w procesie minimalizowania agresywnych zachowań. Prezentacja multimedialna pt. „Agresja pod kontrolą” w wyczerpujący sposób ukazała źródła agresji i sposoby radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

W roboczej części spotkania zebrani zapoznali się z informacjami na temat prawnych uregulowań związanych z agresją w szkole. Normy legislacyjne w tym zakresie przedstawił pan Henryk Irzykowski. Natomiast z wynikami ankiet przeprowadzonych wśród uczniów i rodziców zapoznała zebranych pani Elżbieta Sternik – pedagog szkolny. Wyniki ankiet wzbudziły duże zainteresowanie, wywołały dyskusję i stały się podstawą do sformułowania wniosków do dalszej pracy szkoły.

Jolanta Flakowska

DSCF2884.jpeg DSCF2885.jpeg DSCF2887.jpeg DSCF2889.jpeg DSCF2891.jpeg DSCF2895.jpeg DSCF2896.jpeg