Dziś są imieniny: Delfiny, Marii, Wirginiusza
Wybierz język:
 05-10-2006 10:36

Informacja o XLVIII Sesji Rady Miejskiej

W dniu 27 września   br. odbyły się obrady XLVIII Sesji Rady Miejskiej, porządek obrad przedstawiał się następująco:
1.      Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Jana Oleksowa. W sesji uczestniczyło 13 Radnych, 18 Sołtysów oraz zaproszeni goście.
2.      Informacja Burmistrza o pracy międzysesyjnej, którą przedstawił Zastępca Burmistrza Pan Jarosław Szewczyk.
3.      Interpelacje i wnioski zgłoszone przez Radnych, które dotyczyły m.in.:
 • zorganizowania zbiórki odpadów wielkogabarytowych w gminie,
 • przyznania środków na dokończenie remontu Przedszkola w Przechodzie (remont sanitariatów),
 • nieodpowiedniego potraktowania mieszkańca Przechodu, załatwiającego sprawę w urzędzie,
 • podziału środków z funduszy europejskich (kwoty około 130 mln euro) - jakie działania gmina podjęła w tym zakresie?,
 • problemu suszy w rolnictwie – jakie podjęto kroki w tej sprawie?,
 • pozyskiwania środków pomocowych dla rolnictwa, przeznaczonych na inwestycje w gospodarstwach rolnych – m.in. na budowę płyt gnojowych,
 • umorzenia zaległości podmiotu gospodarczego z Korfantowa,
 • zadłużenia podmiotu gospodarczego Korfantowa,
 • zorganizowania odśnieżania posesji niezamieszkałych w gminie,
 • oddania do użytkowania przystanku komunikacji publicznej – Punkt Informacji Turystycznej w Korfantowie,
 • usuwania usterek na hali sportowej w Korfantowie ( m.in. na boisku, w łazienkach, zacieków),
 • przeniesienia Ośrodka Pomocy Społecznej w Korfantowie do innego, większego lokalu,
 • udzielania pomocy dla rolników, m.in. udzielania kredytów suszowych.
 
4.      Informacja Burmistrza Korfantowa o realizacji budżetu Gminy Korfantów za I półrocze 2006 roku.
5.      Ocena realizacji Strategii Rozwoju Gminy Korfantów.
6.      Podjęcie uchwał w sprawie:
7.      Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnioski Radnych, których udzielili: Burmistrz Pan Zdzisław Martyna, Skarbnik Gminy Pani Maria Zawadzka oraz Naczelnik Wydziału Gospodarki, Ekologii i Nieruchomości Pan Adam Zioło.
8.      Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia.
9.      Przyjęcie protokołu z XLVI i XLVII  Sesji Rady Miejskiej.
10. Zamknięcie obrad XLVIII Sesji Rady Miejskiej.