Dziś są imieniny: Edwina, Rosławy, Rozalii
Wybierz język:
 24-06-2019 15:12

Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Korfantowie przy ul. Kwiatowej i ul. Działkowej

Rozpoczęto roboty budowlane związane z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Korfantowie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wodociągowo-kanalizacyjnej w Korfantowie przy ul. Kwiatowej i ul. Działkowej”.

Zakres obejmuje:

 1. Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w z przepompownią ścieków: 
 • Sieć kanalizacji grawitacyjnej PVC Ø 200 PVC o długości 180 mb na działkach nr 637 (ul. Działkowa – droga wewnętrzna gminna), nr 597 (ul. Kwiatowa – droga wewnętrzna gminna),
 • Sieć kanalizacji tłocznej PEØ90 o długości 18 mb na działce nr 331/2 przejścia pod drogą metodą przecisku (ul. Prudnika – droga powiatowa relacja Korfantów – Biała) z włączeniem do istniejącej studzienki kanalizacyjnej zabudowanej w drodze powiatowej,
 • Przyłącza kanalizacji sanitarnej PVC Ø160 w kierunku do granicy działek, prywatnych posesji (ul. Kwiatowa – droga wewnętrzna) – 7 szt.,
 • Przepompownia ścieków wraz z monitoringiem, zagospodarowaniem terenu tj. utwardzenie i ogrodzenie placu, na działce 581/2 przy ul. Działkowej o powierzchni – 8,75 m²,
 • Wewnętrzna instalacja elektryczna przepompowni ścieków wraz z lampą oświetleniową,
 • Studnie kanalizacyjne TEGRA Ø 600 – 6 szt. (S1, S2, S4, S5, S6, S7)
 • Studnia kanalizacyjna TEGRA Ø 1000 – 1 szt. (S2),
 • Obsługa geodezyjna wraz z wytyczaniem w terenie oraz pomiarem geodezyjnym powykonawczym oddzielenie dla sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

 

 1. Budowę sieci wodociągowej:
 • Ø 110 PVC na działkach nr 597 (ul. Kwiatowa – droga wewnętrzna), nr 637 (ul. Działkowa – droga wewnętrzna) i nr 331/2 przejście pod drogą metodą przecisku (ul. Prudnicka – droga powiatowa Nr 1526 O  relacji Korfantów – Biała) z włączaniem do istniejącej sieci wodociągowej Ø 160 PVC w działce nr 895 (ul. Zygmunta Rumla – droga wewnętrzna gminna),
 • Hydranty pożarowe  - 3 szt. W tym 1 szt. naziemny i 2 szt. podziemne,
 • Obsługa geodezyjna wraz z wytyczaniem w terenie oraz pomiarem geodezyjnym powykonawczym oddzielenie dla sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

 

Gmina Korfantów otrzymała pomoc finansową w formie dotacji z Powiatu Nyskiego przeznaczoną na realizacje zadania własnego gminy tj. roboty budowlane w ramach zadania: „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Korfantowie przy ul. Kwiatowej i ul. Działkowej”. Wysokość dotacji ustala się na kwotę 250.000,00, zł, nie więcej jednak niż 85% wartości poniesionych kosztów realizacji zadania.

 

Wykonawcą robót budowlanych jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie.

Kierownikiem budowy jest Józef Lis z Nysy.

Planowany termin zakończenia robót budowlanych: 30 października 2019 roku.

 

Wartość robót budowlanych określa się na kwotę:

 • brutto 173.000,00 zł za prace związane w części dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej
 • brutto 109.000,00 zł za prace związane w części dotyczącej budowy sieci wodociągowej

 

Łącznie: brutto 282.000,00 zł.

 

Zakres prac określony na projekcie zagospodarowania terenu: PDFProjekt zagospodarowania terenu sanitarna.pdf (939,93KB)

Zdjęcia przed realizacją:

 

 

 

Zdjęcia w trakcie realizacji (czerwiec):

 

 

 

Zdjęcia w trakcie realizacji (lipiec):

 

 

 

Zdjęcia w trakcie realizacji (sierpień - wrzesień):