Dziś są imieniny: Edwina, Rosławy, Rozalii
Wybierz język:
 24-06-2019 15:21

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowej w Korfantowie

Rozpoczęto roboty budowlane związana z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w Korfantowie przy ul. Nowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowej w Korfantowie”.

Zakres obejmuje:

Rozbudowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na dz. nr 164:

  • Opracowanie mapy do celów projektowych,
  • Opracowanie projektu budowlanego,
  • Budowę sieci kanalizacyjnej z rur 200 PVC klasy SN 8, SDR 34 lite – 210m
  • Budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej 160 PVC – U, klasy SN 8, SDR 34 lite – 2 szt.,
  • Budowę studzienek kanalizacyjnych Ø 100m PE szt.3 i Ø 0,60m PE szt.3,
  • Obsługę geodezyjną wraz z wytyczeniem w terenie oraz pomiarem geodezyjnym.

Wykonawcą robót budowlanych jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie.

Kierownikiem budowy jest Wincenty Napiórkowski z Prudnika.

Planowany termin zakończenia robót budowlanych: 30 listopada 2019 roku.

 

Wartość robót budowlanych określa się na kwotę brutto 85,000,00 zł.

 

Zakres prac określony na projekcie zagospodarowania terenu: PDFProjekt zagospodarowania przestrzennego.pdf (1,42MB)
 

Zdjęcia przed realizacją:

 

 

Zdjęcia w trakcie realizacji:

Czerwiec 2019r.

 

 

Zakończenie prac związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowej w Korfantowie”

W dniu 26 sierpnia 2018 roku przeprowadzono końcowy odbiór zadania inwestycyjnego w zakresie robót budowlanych związanych z  budową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nowej w Korfantowie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowej w Korfantowie”.