Dziś są imieniny: Franciszka, Kseni, Maksymiliana
Wybierz język:
 10-10-2006 14:50

Podpisanie umowy o dofinansowanie budowy odcinka ul. Mickiewicza

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

ZPORR.jpeg

 ue.jpeg


Dofinansowanie projektu nr Z/2.16/III/3.1/5/05
pn. „Budowa odcinka ul. Mickiewicza z łącznikiem drogowym pomiędzy
ul. Mickiewicza i ul. Słowackiego” w miejscowości Korfantów ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR
 
            W dniu 13 września 2006 r. pomiędzy Gminą Korfantów, a Wojewodą Opolskim została podpisana umowa o dofinansowanie projektu Nr Z/2.16/III/3.1/5/05 pn. „Budowa odcinka ul. Mickiewicza z łącznikiem drogowym pomiędzy ul. Mickiewicza i ul. Słowackiego” w miejscowości Korfantów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 3- Rozwój lokalny, Działania 3.1. Obszary wiejskie Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego. W/w zadanie zostało wykonane w okresie VI - VIII 2005 roku i obejmowało:
 • budowę drogi na odcinku A-B ul.Mickiewicza w Korfantowie o długości 86m z chodnikiem prawostronnym i odcinkiem chodnika lewostronnego (na wysokości przejścia dla pieszych przy wlocie na ul. Powstańców Śląskich) o długości około 6 metrów oraz na odcinku B-E łącznika pomiędzy ul. Mickiewicza i ul. Słowackiego w Korfantowie o długości 86m z chodnikiem prawostronnym wraz z siecią wodociągową z przyłączami, kanalizacji sanitarnej z przyłączami, elementami kanalizacji burzowej, a w szczególności:
 1. Wykonanie robót ziemnych,
 2. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20cm na pow. 1182 m2,
 3. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, grysowego gr. 4cm warstwa wiążąca i gr. 4 cm warstwa ścieralna na pow. 1182 m2,
 4. Wykonanie podbudowy i chodnika z kostki betonowej gr 6cm na powierzchni 364m2,
 5. Wykonanie podbudowy i nawierzchni z kostki betonowej gr 8cm na powierzchni 49m2,
 6. Wykonanie sieci wodociągowej z rur PE 100(SDR11) o śr 110x10,0 o długości 94 mb,
 7. Wykonanie 6 szt przyłączy wodociągowych z rur PE-100 o śr 32mm na łącznej długości 42 mb,
 8. Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC kl.S o sr 200mm na długości 75 mb,
 9. Wykonanie 5 szt przykanalików z rur PVC kl.S o sr 160mm na łącznej długości 42 mb,
 10. Wykonanie studni rewizyjnych o śr 1200 mm z kręgów betonowych w ilości 8 kpl,
 11. Wykonanie oznakowania poziomego o pow. 14m2 i pionowego w ilości 6 kpl,
 12. Wykonanie obsługi geodezyjnej oraz pomiaru powykonawczego zadania.
Koszt wykonania robót budowlanych wyniósł brutto 341.431,85 zł
Przyznane dofinansowanie obejmuje 75% kosztów kwalifikowanych i nie przekroczy kwoty 262.981,38 zł. Aktualnie przeprowadzane są czynności związane z uzupełnieniem weryfikowanego przez instytucję pośredniczącą, wniosku o płatność.