Dziś są imieniny: Balbiny, Kamila, Kornelii
Wybierz język:
 25-06-2019 13:44

„Aktywna tablica”, tym razem w Korfantowie

W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej - Aktywna Tablica Gmina Korfantów pozyskała na realizację projektu dodatkowo kwotę  14 tyś złotych. Wkład własny wyniesie ok. 3 500 zł (tj. 20%  wartości projektu).  Programem objęto ZSP w Korfantowie -  Szkołę Podstawową im. Wojska Polskiego.

Zakup urządzeń będzie miał wpływ na podniesienie kompetencji oraz  wiedzy na temat urządzeń cyfrowych, a także  na rozwój poznawczy i społeczny uczniów. Ważnym aspektem będzie również umożliwienie uczniom rozwijania zainteresowań i uzdolnień w ramach zajęć pozalekcyjnych. Ogólna wartość projektu to kwota  17 500  zł.

W ubiegłym roku projekt był realizowany w Ścinawie Małej,  Przechodzie oraz w Korfantowie w SP Nr 2, a tym razem  w Zespole Szkolno-Przedszkolnym. Realizacją projektu zajmuje się Wydział Edukacji i Spraw Społecznych. Gratulujemy.

aktywna tablica.jpeg