Dziś są imieniny: Chryzamtyny, Grażyny, Zygmunta
Wybierz język:
 01-07-2019 14:30

Demografia - stan na koniec II kwartału 2019 roku

DEMOGRAFIA GMINY KORFANTÓW

(według rejestru stałych mieszkańców gminy1)

NA KONIEC II KWARTAŁU 2019r.

 

Lp.

Miejscowość

Liczba

mieszkańców

razem

Urodzenia

razem

Zgony

razem

1

Borek

216

0

1

2

Gryżów

303

1

1

3

Jegielnica

160

1

1

4

Korfantów

1761

6

8

5

Kuropas

165

0

1

6

Kuźnica Ligocka

356

0

1

7

Myszowice

136

1

2

8

Niesiebędowice

122

0

0

9

Piechocice

138

0

0

10

Pleśnica

62

0

1

11

Przechód

723

2

6

12

Przydroże Małe

323

1

0

13

Przydroże Wielkie

160

0

0

14

Puszyna

356

1

3

15

Rączka

117

1

0

16

Rynarcice

195

0

0

17

Rzymkowice

550

0

3

18

Stara Jamka

229

1

1

19

Ścinawa Mała

700

3

7

20

Ścinawa Nyska

445

1

3

21

Węża

414

1

2

22

Wielkie Łąki

115

0

0

23

Włodary

714

0

1

24

Włostowa

418

2

5

 

Ogółem

8878

22

47

 

Opracowała: Patrycja Pejas

1) na podstawie prowadzonego przez Gminę Rejestru Mieszkańców, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (t.j.Dz.U.2018.1382)