Dziś są imieniny: Bolka, Cezaryny, Marioli
Wybierz język:
 26-10-2006 08:36

Informacja na temat XLIX sesji Rady Miejskiej

W dniu 20 października br. odbyły się obrady XLIX- ostatniej w kadencji 2002-2006 Sesji Rady Miejskiej.
Porządek obrad przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Jana Oleksowa. W sesji uczestniczyło 14 Radnych, 18 Sołtysów oraz zaproszeni Goście.
 2. Informacja Burmistrza o pracy międzysesyjnej, którą przedstawił Zastępca Burmistrza Pan Jarosław Szewczyk.
 3. Interpelacje i wnioski zgłoszone przez Radnych, które dotyczyły m.in.:
  • losów świetlicy we Włodarach,
  • złego stanu drogi – ul. Leśnej we Włodarach,
  • usunięcia suchych gałęzi z drzew znajdujących się przy drodze obok cmentarza
  w Korfantowie,
  • umieszczania informacji na stronie internetowej urzędu,
  • segregacji zużytych baterii,
  • pojawiających się zacieków przy dachu remizy strażackiej w Korfantowie,
  • odśnieżania ul. Opolskiej w Korfantowie,
  • dostępu do internetu w Rzymkowicach,
  • zapewnienia podstaw prawnych do zorganizowania klubów młodzieżowych
  w poszczególnych miejscowościach Gminy.
 4. Informacja Burmistrza Korfantowa nt. kierunków modernizacji systemu zaopatrzenia ludności gminy w wodę.
 5. Informacja Burmistrza nt. najważniejszych inwestycji remontowo-budowlanych zrealizowanych w kadencji 2002-2006.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • w sprawie przyjęcia „Programu uporządkowania gospodarki wodociągowej i przyjęcia kierunków modernizacji systemu wodociągowego zaopatrzenia ludności gminy w wodę w latach 2007-2013”;
  • w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2006 rok;
  • w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2006 rok;
  • w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej na utrzymanie lokali komunalnych.
 7. Podsumowanie kadencji 2002 – 2006.
 8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnioski Radnych, których udzielił Pan Zdzisław Martyna Burmistrz Korfantowa.
 9. Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia.
 10. Przyjęcie protokołu z XLVIII Sesji Rady Miejskiej.
 11. Zamknięcie obrad XLIX Sesji Rady Miejskiej.

d 005.jpeg d 006.jpeg d 008.jpeg d 010.jpeg