Dziś są imieniny: Bogumiła, Gerarda, Józefy
Wybierz język:
 09-11-2006 07:55

Susza … i co dalej?

W sierpniu br. Zespół Roboczy, powołany przez Wojewodę Opolskiego, dokonał szacowania strat w gospodarstwach rolnych naszej gminy, dotkniętych suszą. Straty szacowano w gospodarstwach, które osobiście lub przez sołtysów dokonały zgłoszeń.
Zgodnie z dyspozycją Wojewody rolnicy zostali poinformowani, że mogą ubiegać się o kredyty klęskowe.
Zespół Roboczy oszacował straty w 265 gospodarstwach, sporządził protokoły i przesłał je do Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego do akceptacji.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 29 sierpnia 2006 r. gospodarstwa, które:

  • poniosły straty powyżej 10% mogą ubiegać się o kredyt klęskowy,
  • poniosły straty powyżej 30% mogą otrzymać pomoc w wysokości 500 zł do 5 ha i 1000 zł powyżej 5 ha, a pomoc zwiększa się o 392 zł dla gospodarstw utrzymujących bydło, jeżeli szkody w użytkach zielonych przekroczyły 30%.


Warunkiem udzielenia pomocy było złożenie wniosku w Ośrodku Pomocy Społecznej do 15 października 2006 r., jeżeli w gospodarstwie był sporządzony protokół strat.
W najbliższym czasie Bank Spółdzielczy Prudnik o. Korfantów poinformuje rolników o szczegółach kredytu. Jego wysokość jest równa kwocie strat poniesionych w wyniku suszy.
Natomiast udzielenie pomocy przez OPS jest bardzo złożone.
Ustawa o Pomocy Społecznej mówi, że pomocy udziela się (art. 40, ust. 2 i 3) w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Wojewoda klęski nie ogłosił. Kierownicy Ośrodków Pomocy Społecznej za pośrednictwem Związku Gmin Śląska Opolskiego, 27 września 2006 r. wystąpili o nowelizację Rozporządzenia Rady Ministrów z 29 sierpnia 2006 r. W oczekiwaniu na rozstrzygnięcie tej kwestii, OPS zainteresowanym rolnikom wysłał zawiadomienia o przedłużeniu terminu wydania decyzji.
Mamy nadzieję na pozytywne zakończenie tej sprawy i OPS przystąpi do wypłaty pomocy rolnikom.
Wielu rolników, którzy nie posiadali protokołów strat (bo nie dokonali zgłoszeń) czuje się pokrzywdzonymi. Niestety, pomocy nie otrzymają. Również nie mogą liczyć na kredyty.
W przyszłości (aby nigdy się to nie zdarzyło) w przypadku klęski, należy bez zwłoki powiadomić o tym (na piśmie) Urząd.
Pozwoli to nam na uniknięcie sporów i kłótni, a poszkodowani mogą liczyć na kredyt klęskowy bądź inną pomoc.

A. Zioło