Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

II Sesja Rady miejskiej w Korfantowie

W dniu 5 grudnia br. odbyły się obrady II sesji Rady Miejskiej.
Porządek obrad przedstawiał się następująco:
1.      Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Jana Oleksowa. W sesji uczestniczyło 14 Radnych, 18 Sołtysów oraz zaproszeni Goście.
2.      Wręczenie Burmistrzowi Korfantowa zaświadczenia o wyborze przez Panią Halinę Krystynę Przystawską – Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej.
3.      Ślubowanie Burmistrza.
4.      Wystąpienie Burmistrza Korfantowa.
5.      Interpelacje i wnioski zgłoszone przez Radnych, które dotyczyły m.in.:
 • braku pojemników do segregacji odpadów na ul. Prudnickiej w Korfantowie;
 • zamontowania znaków drogowych ograniczających prędkość na ul. Prudnickiej w Korfantowie;
 • zbiórki odpadów wielkogabarytowych, która miała się odbyć jesienią br. na terenie Gminy Korfantów;
 • losów przystanku komunikacji publicznej w Korfantowie;
 • zorganizowania dodatkowego dozoru policyjnego we Włodarach w związku z aktami dewastacji mienia jakie mają miejsce podczas prawie każdego weekendu;
 • zdemontowanego dachu przystanku komunikacji publicznej w Jegielnicy;
 • niewłaściwego odprowadzania nieczystości z prywatnej posesji w Jegielnicy;
 • przygotowania informacji nt. zasad funkcjonowania Gminnej Spółki Wodnej;
 • przygotowania informacji nt. całkowitych kosztów poniesionych przy budowie zaplecza socjalnego do basenów w Ścinawie Małej.
6.      Podjecie uchwał w sprawie:
 • zmiany uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy dla potrzeb ustalenia podatku od nieruchomości;
 • zmian budżetu Gminy Korfantów na 2006 rok;
 • zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2006 rok;
 • ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Korfantowa.
7.      Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnioski Radnych, których udzielił Pan Zdzisław Martyna Burmistrz Korfantowa oraz Pan Adam Zioło – Naczelnik Wydziału Gospodarki, Ekologii i Nieruchomości.
8.      Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia.
9.      Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miejskiej.
10. Zamknięcie obrad II sesji Rady Miejskiej.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka