Dziś są imieniny: Balbiny, Ksawerego, Pauliny
Wybierz język:
 20-09-2007 14:48

Informacja na temat X sesji Rady Miejskiej w Korfantowie

W dniu 25 lipca 2007 roku odbyła X sesja Rady Miejskiej w Korfantowie.
Porządek obrad przedstawiał się następująco:
1.        Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Jana Oleksowa. W sesji uczestniczyło 13 radnych, 18 sołtysów oraz zaproszeni goście.
2.        Informację Burmistrza Korfantowa o pracy międzysesyjnej przedstawił jego Zastępca Pan Jarosław Szewczyk.
3.        Interpelacje i wnioski zgłoszone przez Radnych dotyczyły m.in.:
• naprawy nawierzchni dróg w gminie;
• odbioru odpadów wielkogabarytowych;
• uporządkowania posesji prywatnych, zwłaszcza opuszczonych;
• ekwiwalentu dla strażaków ochotników biorących czynny udział w akcjach ratowniczych;
• usunięcia drzew stwarzających zagrożenie, a rosnących wzdłuż dróg wojewódzkich i powiatowych.
4.        Informację Burmistrza z realizacji uchwały Nr IX/65/95 Rady Miejskiej
w Korfantowie sprawie głównych kierunków rozwoju kultury, sportu i rekreacji
w Gminie Korfantów do roku 2010 przedstawił Pan Stanisław Szkolny- Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie.
5.        Podjęto uchwały w sprawach:
 zmian budżetu Gminy Korfantów na 2007 rok;
 zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2007 rok;
 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Korfantów miejsc sprzedaży napojów alkoholowych, warunków sprzedaży tych napojów oraz zakazu ich sprzedaży w niektórych miejscach.
Radni podjęli również uchwały w sprawie nadania tytułów ,,Zasłużony dla Gminy Korfantów” wniesione na wniosek Burmistrza Korfantowa dla:
a) Pani Krystyny Przystawskiej, długoletniej pracownicy Urzędu Miejskiego
w Korfantowie, która pełniąc obowiązki nie tylko zawodowe poświęcała swój czas wolny na działania na rzecz gminy;
b) Pana Jana Tobiasza, który założył prężnie działającą obecnie sekcję tenisa stołowego w Gminie Korfantów, stając się dla swoich podopiecznych nie tylko trenerem, ale także sponsorem;
c) Pani Barbary Niewiedział- perełki lekkoatletyki w regionie, zdobywczyni wielu medali i pucharów Mistrzostw Polski w biegach średniodystansowych. Promującej Gminę Korfantów na arenie krajowej i międzynarodowej.
6.        Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnioski radnych, udzielił Pan Jarosław Szewczyk -Zastępca Burmistrz Korfantowa.
7.        Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia.
8.        Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miejskiej.
9.        Zamknięcie obrad X sesji Rady Miejskiej.


obrady sesjii 004.jpeg obrady sesjii 003.jpeg obrady sesjii 002.jpeg obrady sesjii 001.jpeg