Dziś są imieniny: Joachima, Kiry, Maurycego
Wybierz język:
 20-09-2007 14:49

Konkurs fotograficzny - „Różnorodności. Szacunek. Tolerancja”

Dom Europejski przy Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych
w Opolu zaprasza do wzięcia udziału w wakacyjnym konkursie fotograficznym, którego celem jest uświadomienie mieszkańcom Unii Europejskiej, że przysługują im prawa do równego traktowania oraz do życia bez dyskryminacji. Głównym założeniem konkursu jest promowanie poprzez obraz fotograficzny takich właśnie wartości jak:
 prawa do równości i życia bez dyskryminacji
 różnorodność
 szacunek i tolerancja
 dialog

W konkursie mogą brać udział dzieci, młodzież oraz dorośli w trzech kategoriach wiekowych: do 14, od 15 do 20 oraz od 21 lat, (którzy zajmują się fotografią amatorsko).

Zgłoszenia do udziału w konkursie należy nadsyłać do dnia 13 sierpnia 2007r. na adres:
Dom Europejski przy Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych,
ul. Słowackiego 10, 45 – 364 Opole, z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”, faksem pod numer 077/454 56 10 lub na adres mail

Organizatorzy przewidzieli atrakcyjne nagrody.

Formularz zgłoszeniowy, regulamin konkursu oraz pozostałe informacje na stronie: www.domeuropejski.pl