Dziś są imieniny: Flawii, Justyna, Rajmunda
Wybierz język:
 20-09-2007 14:55

IX Sesja Rady Miejskiej w Korfantowie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Korfantowie
zawiadamia,
że w dniu 27 czerwca 2007 r. o godz. 1100  w Sali Domu Kultury w Korfantowie
odbędą się
Obrady IX Sesji Rady Miejskiej 
 
TEMATEM OBRAD BĘDĄ:
 
1. Informacja Burmistrza z realizacji uchwały Nr XVII/125/04 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 lutego 2004r. w sprawie oceny funkcjonowania sieci szkół i przedszkoli w Gminie Korfantów;
2. Ocena realizacji Planu Gospodarki Odpadami na lata 2004-2006;
3. Podjęcie uchwał.