Dziś są imieniny: Joachima, Kiry, Maurycego
Wybierz język:
 02-11-2007 10:08

Spotkanie Sołtysów i Rad Sołeckich

W dniu 18 maja 2007 roku w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie o godzinie 1700 miało miejsce spotkanie inaugurujące działalność Sołtysów i Rad Sołeckich w kadencji 2007-2011. W spotkaniu tym uczestniczyło: 22 sołtysów, 55 przedstawicieli Rad Sołeckich oraz Liderzy Programu Odnowa Wsi. Ponadto w spotkaniu udział wzięli również Burmistrz Korfantowa- Pan Zdzisław Martyna, Zastępca Burmistrza- Pan Jarosław Szewczyk, radca prawny- Pani Zofia Cichoń, naczelnicy wydziałów Urzędu Miejskiego w Korfantowie: Pan Henryk Świgost, Pan Adam Zioło i Pan Szczepan Rosiński, Kierownik USC Pani Elżbieta Nowak, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej- Pani Gabriela Misztal, Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej- Pan Janusz Wójcik, Dyrektor MGOKSiR- Pan Stanisław Szkolny, referent ds. obsługi Rady Miejskiej Pani Ewelina Siwek oraz Pani Koordynator Programu Leader+ Dagmara Syguła.
Burmistrz dokonał wręczenia podziękowań dla odchodzących sołtysów, a także wręczył legitymacje Sołtysa dla nowych przedstawicieli wsi. Podsumował także kadencję 2003-2007. Następnie głos zabrali naczelnicy, oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego, którzy przedstawili problematykę każdego z wydziałów,
a także omówili funkcjonowanie OPS-u, ZGKiM i MGOSKiR, ponadto omówili sprawy, którymi będą się zajmować sołtysi wspólnie we współpracy z nimi. Szczególną uwagę zwrócono na:

  • utrzymanie porządku i czystości w poszczególnych miejscowościach w gminie; 
  • nielegalną wycinkę drzew;
  • zgłaszanie obowiązku szkolnego;
  • zagrożenia związane z meningokokami w tym sepsą;
  • wykonywanie prac społecznie-użytecznych przez osoby korzystające z pomocy OPS-u;
  • użyczenie świetlic i wspomaganie organizacji imprez społeczno-kulturalnych;
  • poświadczanie podpisu przez sołtysa i odpowiedzialność sołtysów z tego tytułu.
  • obowiązek wymiany dowodów osobistych przez mieszkańców gminy.

DSCN8651.jpeg DSCN8656.jpeg DSCN8657.jpeg DSCN8659.jpeg DSCN8662.jpeg DSCN8666.jpeg DSCN8669.jpeg DSCN8678.jpeg DSCN8701.jpeg DSCN8702.jpeg DSCN8703.jpeg DSCN8710.jpeg DSCN8717.jpeg DSCN8719.jpeg