Dziś są imieniny: Racheli, Sławy, Teofila
Wybierz język:
 20-09-2007 15:12

Informacja na temat IV sesji Rady Miejskiej

W dniu 10 stycznia 2007 roku odbyła IV sesja Rady Miejskiej w Korfantowie.
Porządek obrad przedstawiał się następująco:
1.       Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Jana Oleksowa. W sesji uczestniczyło 14 radnych, 19 sołtysów oraz zaproszeni goście.
2.       Informacja Burmistrza Korfantowa o pracy międzysesyjnej, którą przedstawił jego Zastępca Jarosław Szewczyk.
3.       Interpelacje i wnioski zgłoszone przez Radnych, które dotyczyły m.in.: budowy zbiornika retencyjnego na rzece Ścinawa Niemodlińska w Ścinawie Nyskiej.
4.       Przedstawienie przez Burmistrza Korfantowa wniosku w sprawie powołania Skarbnika Gminy Korfantów.
5.       Podjęcie RTFIV_19_2007.rtf (7,37KB).
6.       Informacja Burmistrza Korfantowa dotycząca niektórych obowiązków Gminy wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
7.       Podjęcie uchwał w sprawie:
8.       Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnioski radnych, których udzielił  Zdzisław Martyna Burmistrz Korfantowa.
9.       Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia.
10.   Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Miejskiej.
11.   Zamknięcie  IV sesji Rady Miejskiej.