Dziś są imieniny: Balbiny, Kamila, Kornelii
Wybierz język:
 20-09-2007 15:08

Informacja na temat zebrań wiejskich

9 lutego 2007 roku odbyło się zebranie wiejskie we Włostowej celem wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej. W zebraniu uczestniczyło 39 mieszkańców wsi. Sołtysem wsi została Pani Jadwiga Misiura. Rada Sołecka liczy 6 osób, a w skład jej wchodzą: Jadwiga Misiura, Jan Figurniak, Henryk Kierpal, Bogusław Korzeniowski, Bożena Pałac, Agnieszka Wiciak.


12 lutego 2007 roku odbyło się zebranie wiejskie w Kuropasie celem wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej. W zebraniu uczestniczyło 44 mieszkańców wsi. Sołtysem wsi został Pan Damian Zawadzki. Rada Sołecka liczy 4 osoby, a w skład jej wchodzą: Damian Zawadzki, Krzysztof Ludwikowski, Andrzej Fida, Mariusz Bergiel. 


14 lutego 2007 roku odbyło się zebranie wiejskie w Puszynie celem wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej. W zebraniu uczestniczyło 48 mieszkańców wsi. Sołtysem wsi został Pan Bernard Byczkowski. Rada Sołecka liczy 5 osób, a w skład jej wchodzą: Bernard Byczkowski, Danuta Kmiecik, Bogusław Gryzło, Grzegorz Kopij, Wiesław Krzywy. 


 15 lutego 2007 roku odbyło się zebranie wiejskie we wsi Węża, na którym odbyły się wybory Sołtysa i do Rady Sołeckiej. W zebraniu uczestniczyło 57 mieszkańców sołectwa. Sołtysem wsi Węża została Jolanta Misa.
Rada Sołecka składa się z 6 osób w skład której wchodzą: 
Misa Jolanta, Gach Jadwiga, Kuglarz Józefa, Niewińska Alicja, Zawada Zdzisław, Gąsiorek Grzegorz. 


16 lutego 2007 roku odbyło się zebranie wiejskie we wsi Jegielnica, na którym odbyły się wybory Sołtysa i do Rady Sołeckiej. W zebraniu uczestniczyło 42 mieszkańców sołectwa. Kandydatami na Sołtysa byli: Kolonko Tadeusz i Piotrowska Jadwiga. Na Sołtysa wsi wybrano Kolonko Tadeusza.
Do Rady Sołeckiej, która składa się z 4 osób kandydatami byli: 
Górna Zofia, Knapek Beata, Knapek Renata, Kupczak Renata. W wyniku głosowania członkami Rady Sołeckiej wsi Jegielnica zostali wybrani:  Kolonko Tadeusz, Górna Zofia, Knapek Beata, Knapek Renata.


20 lutego 2007 roku odbyło się zebranie wiejskie w Rzymkowicach, na którym odbyły się wybory Sołtysa i do Rady Sołeckiej. W zebraniu uczestniczyło 42 mieszkańców sołectwa oraz Zastępca Burmistrza - Jarosław Szewczyk. Jedyną kandydatką na sołtysa była dotychczasowa sołtys - Dorota Spyra i została jednogłośnie wybrana na kolejna kadencję.
W wyniku głosowania członkami Rady Sołeckiej zostali Spyra Dorota, Czaja Bernard, Gruchmann Andrzej, Kubon Gerard, Lisoń Jan, Podkalicki Henryk. 

IMG_0001.jpeg IMG_0002.jpeg IMG_0003.jpeg IMG_0004.jpeg


28 lutego 2007 roku odbyło się zebranie wiejskie w Przechodzie, podczas którego przeprowadzono wybory Sołtysa wsi na kadencję 2007-2011 oraz Rady Sołeckiej na kadencję 2007-2011. W zebraniu uczestniczyło 47 mieszkańców sołectwa. Jedynym kandydatem na Sołtysa wsi była dotychczasowa Sołtys Lisoń Sylwia, która została wybrana na kolejną kadencję. Do 10 osobowej Rady Sołeckiej, w skład której wchodzi Sołtys jako jej Przewodniczący, zostali wybrani: Kruczkiewicz Małgorzata, Lisoń Anna, Maxara Gabriela, Osiewacz Stefan, Paprocka-Koszyk Barbara, Przyklenk Józef, Saga Grzegorz, Słodkowska-Sporek Celina, Szostak Michał.

Obraz 330.jpeg Obraz 332.jpeg Obraz 333.jpeg 


 1 marca 2007 roku odbyło się zebranie wiejskie w Borku celem wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej. W zebraniu uczestniczyło 15 mieszkańców wsi. Sołtysem wsi została Pani Romana Tyrała. Rada Sołecka liczy 5 osób, a w skład jej wchodzą: Romana Tyrała, Beata Janiszyn, Adela Reszka, Walter Sobek, Renata Sosna.  


 2 marca 2007 roku odbyło się zebranie wiejskie w Przydrożu Wielkim celem wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej. W zebraniu uczestniczyło 23 mieszkańców wsi. Sołtysem wsi został Pan Jerzy Kamiński. Rada Sołecka liczy 4 osoby, a w skład jej wchodzą :Jerzy Kamiński, Ewa Fluder, Marianna Iżykowska, Marcin Kobylański.


3 marca 2007 roku odbyło się zebranie wiejskie w Pleśnicy celem wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej. W zebraniu uczestniczyło 22 mieszkańców wsi. Sołtysem wsi został Pan Bogdan Bieda. Rada Sołecka liczy 4 osoby, a w skład jej wchodzą: Bogdan Bieda, Ewa Firsowicz, Irena Ilkiewicz, Józef Kozłowski.

 


6 marca 2007 roku odbyło się zebranie wiejskie w Starej Jamce celem wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej. W zebraniu uczestniczyło 40 mieszkańców wsi. Sołtysem wsi został Pan Zygmunt Goliasz. Rada Sołecka liczy 6 osób, a w skład jej wchodzą: Zygmunt Goliasz, Andrzej Kaloch, Alojzy Hampel, Henryk Zapotoczny, Ireneusz Gębarowski, Halina Stankala.

Obraz 335.jpeg Obraz 337.jpeg


14 marca 2007 roku odbyło się zebranie wiejskie w Piechocicach celem wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej. W zebraniu uczestniczyło 7 mieszkańców wsi. Sołtysem wsi został Pan Karol Spyra. Rada Sołecka liczy 4 osoby, a w skład jej wchodzą: Karol Spyra, Gabriela Goliasz, Norbert Rosenberg, Norbert Wistuba.


16 marca 2007 roku odbyło się zebranie wiejskie w Ścinawie Małej celem wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej. W zebraniu uczestniczyło 70 mieszkańców wsi. Sołtysem wsi został Pan Jerzy Gęsiewicz. Zebranie wiejskie dokonało również wyboru Rady Sołeckiej, do której weszli Jerzy Gęsiewicz, Zbigniew Dzidek, Waldemar Majewski, Janusz Martyna, Stanisława Nowotna, Wojciech Pater.


 20 marca 2007 roku odbyło się zebranie wiejskie w Ścinawie Nyskiej celem wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej. W zebraniu uczestniczyło 28 mieszkańców wsi. Sołtysem wsi został Pan Andrzej Bąk. Zebranie wiejskie dokonało również wyboru Rady Sołeckiej, do której weszli Andrzej Bąk, Kazimierz Didyk, Stefan Dyl, Zbigniew Gajewski, Grażyna Kulig, Józef Siwek.


22 marca 2007 roku odbyło się zebranie wiejskie w Rączce celem wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej. W zebraniu uczestniczyło 20 mieszkańców wsi. Sołtysem wsi został Pan Zbigniew Herman. Zebranie wiejskie dokonało również wyboru Rady Sołeckiej, do której weszli Zbigniew Herman, Grażyna Jagiełło, Antoni Macan, Roman Paszkowski, Urszula Kobylańska, Joanna Wojtaszek.


23 marca 2007 roku odbyło się zebranie wiejskie w Kuźnicy Ligockiej celem wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej. W zebraniu uczestniczyło 50 mieszkańców wsi. Sołtysem wsi została Pani Jadwiga Gałczyńska. Zebranie wiejskie dokonało również wyboru Rady Sołeckiej, do której weszli Jadwiga Gałczyńska, Andrzej Borsuk, Ryszard Duś, Stanisław Misiewicz, Rajnard Piechowiak, Anna Sokół, Wioletta Wójcik, Renata Vogt.


27 marca 2007 roku odbyło się zebranie wiejskie w Gryżowie celem wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej. W zebraniu uczestniczyło 44 mieszkańców wsi. Sołtysem wsi został Pan Mieczysław Hołyński. Zebranie wiejskie dokonało również wyboru Rady Sołeckiej, do której weszli Białomazur Józef, Bojanowicz Błażej, Gliński Stefan, Kawałko Józef, Maślanka Stanisław, Piotrowska Ewa.


29 marca 2007 roku odbyło się zebranie wiejskie we wsi Myszowice, na którym odbyły się wybory Sołtysa i do Rady Sołeckiej. W zebraniu uczestniczyło 41 mieszkańców sołectwa. Sołtysem wsi Myszowice został Lesław Dyląg.
Rada Sołecka składa się z 4 osób w skład której wchodzą: Lesław Dyląg, Kita Aneta, Niewiadomski Jan, Teterycz Piotr.


 12 kwietnia 2007 roku odbyło się zebranie wiejskie we wsi Rynarcice, na którym odbyły się wybory Sołtysa i do Rady Sołeckiej. W zebraniu uczestniczyło 24 mieszkańców sołectwa. Sołtysem wsi Rynarcice został Jan Dawidowicz.
Rada Sołecka składa się z 4 osób w skład której wchodzą: Jan Dawidowicz, Grażyna Sosulska, Jan Woźny, Janina Gaweł.

 


 

15 kwietnia 2007 roku odbyło się zebranie wiejskie we Włodarach celem wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej. W zebraniu uczestniczyło 106 mieszkańców wsi. Sołtysem wsi została Pani Renata Łankowska. Zebranie wiejskie dokonało również wyboru Rady Sołeckiej, do której weszli sołtys Renata Łankowska, Marek Bułka, Łukasz Lipka, Roman Motyka, Jan Sosulski, Eugeniusz Tyczyński, Stanisław Wodziński.

 


 

17 kwietnia 2007 roku odbyło się zebranie wiejskie w Niesiebędowicach celem wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej. W zebraniu uczestniczyło 24 mieszkańców wsi. Sołtysem wsi został Pan Stanisław Zakrawacz. Zebranie wiejskie dokonało również wyboru Rady Sołeckiej, do której weszli sołtys Stanisław Zakrawacz, Anna Bardoń- Łaszczewska, Andrzej Bogucki, Stanisław Kramczyński.

 


 

20 kwietnia 2007 roku odbyło się zebranie wiejskie w Wielkich Łąkach celem wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej. W zebraniu uczestniczyło 10 mieszkańców wsi. Sołtysem wsi została Pani Joanna Mazurkiewicz. Zebranie wiejskie dokonało również wyboru Rady Sołeckiej, do której weszli sołtys Joanna Mazurkiewicz, Piotr Raczek, Tatiana Machacka, Henryka Wawryk, Wioletta Raczek.

 


 

9 maja 2007 roku odbyło się zebranie wiejskie w Przydrożu Małym celem wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej. W zebraniu uczestniczyło 29 mieszkańców wsi. Sołtysem wsi została Pani Małgorzata Szklanna. Zebranie wiejskie dokonało również wyboru Rady Sołeckiej, do której weszli sołtys Małgorzata Szklanna, Maria Figura, Grażyna Mazur, Maciej Walczak.