Dziś są imieniny: Bonifacego, Kiry, Waltera
Wybierz język:
 20-09-2007 15:11

Informacja na temat V sesji Rady Miejskiej

W dniu 28 lutego 2007 roku odbyła V sesja Rady Miejskiej w Korfantowie.
Porządek obrad przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Jana Oleksowa. W sesji uczestniczyło 10 radnych, 17 sołtysów oraz zaproszeni goście.
 2. Informacja Burmistrza Korfantowa o pracy międzysesyjnej, którą przedstawił jego Zastępca Jarosław Szewczyk.
 3. Interpelacje i wnioski zgłoszone przez Radnych, które dotyczyły m.in.: 
  • stawek podatków lokalnych;
  • podłączenia do internetu w Gminie; 
  • ustawienia dodatkowych pojemników do segregacji śmieci; 
  •  naprawy nawierzchni dróg w Gminie.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Korfantów, które przedstawiła Pani Małgorzata Janiak – Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 5. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Korfantów na 2007 rok.
 6. Informacja Burmistrza Korfantowa dotycząca taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 
 7.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 8. Informacja Burmistrza na temat realizacji wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy Korfantów.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie: 
  • przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Korfantowie na 2007 rok;
  • w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2007; 
  •  zmieniająca uchwałę Nr III/11/06 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie budżetu Gminy Korfantów na 2007 rok;
  • zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w sprawie oceny funkcjonowania sieci szkół i przedszkoli w Gminie Korfantów;
  • w sprawie przystąpienia Gminy Korfantów do Polskiego Projektu 400 Miast;
  • w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej;
  • zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Korfantów do Programu „Odnowa wsi”.
 10. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnioski radnych, których udzielił Zdzisław Martyna Burmistrz Korfantowa.
 11. Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia.
 12. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miejskiej.
 13. Zamknięcie V sesji Rady Miejskiej.

Obraz 001.jpeg Obraz 007.jpeg