Dziś są imieniny: Geraldy, Honoriusza, Wery
Wybierz język:
 02-11-2007 10:16

Zmiany w rozkładzie jazdy PKS

Korfantów dn. 21.02.2007r
 
Planowane zmiany w rozkładzie jazdy PKS dla linii:
nr 106 Nysa D.A.-Korfantów, nr 119 Przechód-Nysa D.A.,
nr 135 Nysa D.A.- Łambinowice, nr 136 Nysa D.A.- Łambinowice i nr 144 Nysa D.A.- Pleśnica.
 
Likwidacja kursu nr 361 z godz. 10.25 (trasa z Nysy do Pleśnicy)
i nr 366 z godz. 11.05 (trasa z Pleśnicy do Nysy) oraz zmiany oznaczenia kursu nr 581 „Fe” na „Se” i kursu nr 969 z „S” na „Se”, a także zmiana godzin odjazdów dla kursów
nr 51, nr 737, nr 969, nr 927, nr 153, nr 943, nr 677 i nr 948.
 
 
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Nysie Sp. z o.o. zamierza wprowadzić zmiany w rozkładach jazdy, obejmujące:
 
1.)           dla linii nr 106, Nysa D.A.- Korfantów:
- zmiany godzin odjazdów dla kursów nr 51 i nr 737,
- zmiana oznaczenia kursu nr 737 z „S6” na „S6w”.
2.)           dla linii nr 119, Przechód-Nysa D.A.:
- zmiana nazwy przystanku z „Korfantowa-most” na „Korfantów”.
3.)           dla linii nr 135, Nysa D.A.-Łambinowice:
- zmiany godzin odjazdów dla kursu nr 969,
- zmiana oznaczenia kursu nr 969 z „S” na „Se”.
4.)           dla linii nr 136, Nysa D.A.-Łambinowice:
- zmiany godzin odjazdów dla kursu nr 927, nr 153, nr 943, nr 677 i nr 948.
- zmiana oznaczenia kursu nr 581 z „Fe” na „Se”
5.)           dla linii nr 144, Nysa D.A.-Pleśnica:
- likwidacja kursu nr 361 z godz. 10.25 (trasa z Nysy do Pleśnicy).
- likwidacja kursu nr 366 z godz. 11.05 (trasa z Pleśnicy do Nysy).
 
                Ewentualne wnioski i opinie w ww. sprawie należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego
w Korfantowie Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji pokój nr 7 pisemnie lub telefonicznie /77/4343820-21 wew. 44 w nieprzekraczalnym terminie do 02.03.2007r.
 
W załączeniu zamieszczono rozkłady jazdy kursów objętych planowanymi zmianami.
 
 
 
Informację sporządził:
Podinspektor ds. inwestycji
Gracjan Kurzeja

PDFPismo ze Starostwa Powiatowego (727,88KB)
PDFAktualny rozkład jazdy (436,62KB)
PDFProjekt rozkładu jazdy (461,84KB)