Dziś są imieniny: Anieli, Juliana, Przemysława
Wybierz język:
 20-09-2007 14:55

Zakończenie przebudowy drogi w Przechodzie

Zakończenie robót związanych z przebudową nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych i gospodarstw rolnych
w miejscowości Przechód – przysiółek Smolarnia
 
 
W dniu 15.06.2007 roku został przeprowadzony odbiór końcowy robót związanych z wykonaniem przebudowy nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych i gospodarstw rolnych w miejscowości Przechód – przysiółek Smolarnia o łącznej długości 1230,6 mb
Roboty związane z przebudową drogi obejmowały m.in.:
 
-       przebudowę istniejącej nawierzchni tłuczniowej na nawierzchnię bitumiczną, warstwa ścieralna i wiążąca po 4cm gr na pow. 4662 m2,
-       budowę wjazdów na pola i posesje na pow. 240m2,
-       budowę cieków z elementów betonowych o łącznej długości 247mb,
-       przebudowę istniejących przepustów,
-       budowę studni chłonnej,
-       budowę poboczy gruntowych i utwardzonych.
 
Powyższe zadanie zostało wykonane przez firmę Przedsiębiorstwo Drogowe TRAKT J. Żłobiński, A. Stachurski, K. Biczysko, Sp. Jawna, ul. Matejki 1, 46-200 Kluczbork, zgodnie z umową zawartą dnia 12.01.2007 r.
Przedmiot umowy realizowany był w okresie od 5 marca 2007 roku do 15 czerwca 2007r.
Całkowite koszty wykonania robót budowlanych-drogowych wyniósł brutto 629.116,03 zł.
Obecnie trwają czynnosci związane z przygotowaniem wniosku i niezbędnych dokumentów w sprawie przekazania przez Zarząd Województwa Opolskiego, przyznanej Gminie Korfantów dotacji z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w województwie opolskim do wysokości 246.000,00 zł
 
Informację sporządził:
Inspektor ds. inwestycji
Gracjan Kurzeja
 


15 czerwiec 2007

Przechód droga 15062007 002.jpeg Przechód droga 15062007 003.jpeg Przechód droga 15062007 005.jpeg Przechód droga 15062007 006.jpeg Przechód droga 15062007 017.jpeg Przechód droga 15062007 021.jpeg Przechód droga 15062007 022.jpeg Przechód droga 15062007 030.jpeg Przechód droga 15062007 037.jpeg Przechód droga 15062007 039.jpeg Przechód droga 15062007 045.jpeg Przechód droga 15062007 050.jpeg Przechód droga 15062007 054.jpeg

12 kwiecień 2007

Przechód 12042007 001.jpeg Przechód 12042007 002.jpeg Przechód 12042007 003.jpeg Przechód 12042007 004.jpeg Przechód 12042007 005.jpeg Przechód 12042007 009.jpeg Przechód 12042007 006.jpeg Przechód 12042007 007.jpeg Przechód 12042007 008.jpeg   Przechód 12042007 010.jpeg Przechód 12042007 012.jpeg Przechód 12042007 013.jpeg Przechód 12042007 014.jpeg Przechód 12042007 015.jpeg

 

4 kwiecień 2007

drogi0404 2007 003.jpeg drogi0404 2007 009.jpeg drogi0404 2007 010.jpeg

28 marzec 2007

Przechód droga 28032007 001.jpeg Przechód droga 28032007 006.jpeg Przechód droga 28032007 011.jpeg Przechód droga 28032007 014.jpeg Przechód droga 28032007 016.jpeg Przechód droga 28032007 025.jpeg Przechód droga 28032007 026.jpeg Przechód droga 28032007 027.jpeg Przechód droga 28032007 028.jpeg Przechód droga 28032007 030.jpeg Przechód droga 28032007 031.jpeg Przechód droga 28032007 032.jpeg Przechód droga 28032007 033.jpeg Przechód droga 28032007 034.jpeg Przechód droga 28032007 035.jpeg Przechód droga 28032007 037.jpeg Przechód droga 28032007 042.jpeg Przechód droga 28032007 043.jpeg

19 marzec 2007

Przechód-Smolarnia 20.03.2007 003.jpeg Przechód-Smolarnia 20.03.2007 012.jpeg Przechód-Smolarnia 20.03.2007 020.jpeg Przechód-Smolarnia 20.03.2007 019.jpeg Przechód-Smolarnia 20.03.2007 022.jpeg Przechód-Smolarnia 20.03.2007 001.jpeg Przechód-Smolarnia 20.03.2007 002.jpeg   Przechód-Smolarnia 20.03.2007 016.jpeg Przechód-Smolarnia 20.03.2007 017.jpeg