Dziś są imieniny: Kornela, Marii, Mirosławy
Wybierz język:
 20-09-2007 15:06

Informacja na temat VIII sesji Rady Miejskiej

W dniu 28 maja 2007 roku odbyła VIII sesja Rady Miejskiej w Korfantowie.
Porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Jana Oleksowa. W sesji uczestniczyło 14 radnych, 22 sołtysów oraz zaproszeni goście.
2. Informacja Burmistrza Korfantowa o pracy międzysesyjnej, którą przedstawił jego Zastępca Jarosław Szewczyk.
3. Interpelacje i wnioski zgłoszone przez Radnych, które dotyczyły m.in.:
 • naprawy nawierzchni drogi w Kuropasie;
 • ustawienia nowej tablicy informacyjnej w Korfantowie;
 • naprawy ławki w Korfantowie.

4. Ocenę stanu bezpieczeństwa, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej przedstawił Burmistrz Korfantowa, Komendant Powiatowy Policji w Nysie Pan Wiesław Bąk oraz Zastępca Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Nysie Pan Marek Makówka.
5. Podjecie uchwał w sprawie porządku publicznego i bezpieczeństwa oraz ochrony przeciwpożarowej
6. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2007 rok;
 • zmian budżetu Gminy Korfantów na 2007 rok;
 • inkasa podatków oraz ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso;
 • zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych dla sportowców osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym;
 • wyrażenia zgody na nabycie działki za cenę przewyższającą jej wartość szacunkową;
 • pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów jej przyznawania;
 • Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym;
 • zmieniająca Uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Korfantów do programu ,,Odnowa wsi w województwie opolskim’’

7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnioski radnych, udzielił Jarosław Szewczyk Zastępca Burmistrza Korfantowa.
8. Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia.
9. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miejskiej.
10. Zamknięcie VIII sesji Rady Miejskiej.

Obraz 004.jpeg Obraz 001.jpeg Obraz 006.jpeg