Dziś są imieniny: Joanny, Ksawerego, Luizy
Wybierz język:
 20-09-2007 14:50

Pomoc materialna dla uczniów

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
MOŻNA JUŻ SKŁADAĆ WNIOSKI O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY KORFANTÓW NA ROK SZKOLNY 2007/2008

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej można pobierać:

  • w sekretariatach szkół prowadzonych przez Gminę Korfantów,
  • w siedzibie Urzędu Miejskiego - Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, Korfantów ul. Rynek 4 (II piętro, pokój 13),
  • ze strony internetowej www.korfantow.pl

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej należy składać:

- do 15 września 2007 r. - w przypadku uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
- do 15 października 2007 r. - w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Korfantowie (II piętro, pokój 13)
tel. 0-77 4343820-823