Dziś są imieniny: Flawii, Justyna, Rajmunda
Wybierz język:
 20-09-2007 14:50

Uwaga rodzice - dofinansowanie zakupu podręczników

1. Rodzice składają wniosek o dofinansowanie w szkole, w której dziecko będzie uczyło się w roku szkolnym 2007/2008 (do wniosku dołącza się zaświadczenie o wysokości dochodów lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej lub – w uzasadnionych przypadkach – oświadczenie o wysokości dochodów).
2. Rodzice dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne składają wnioski u dyrektora szkoły, do której dziecko podlega.
3. Rodzice dokonują zakupu podręczników (w dowolnym terminie).
4. Rodzice przedstawiają dyrektorowi szkoły dowód zakupu podręczników lub – w przypadku braku możliwości okazania dowodu zakupu – oświadczenie o cenie zakupionych podręczników.
5. Dyrektor szkoły przekazuje rodzicom dofinansowanie.


Termin składania wniosków do dnia 5.VIII.2007 r.

podręczniki.jpeg