Dziś są imieniny: Laury, Laurentego, Nory
Wybierz język:
 20-09-2007 14:51

Spotkanie z sołtysami

11 lipca 2007 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie odbyło się kolejne spotkanie z sołtysami Gminy Korfantów. W spotkaniu uczestniczyło 16 sołtysów oraz naczelnicy wydziałów i dyrektorzy jednostek organizacyjnych.
Na posiedzeniu poruszono sprawy związane z pozyskiwaniem przez sołectwa środków pozabudżetowych zwracając szczególną uwagę na ubieganie się o małe granty.
Następnie Pan Tadeusz Tarach - Lider Odnowy Wsi Chrzelice przeprowadził szkolenie nt. odnawialnych źródeł energii. Szkolenie to zorganizowane było przez działającą na terenie dwóch gmin (Korfantowa i Prudnika) grupę LEADER+.
Pan Gracjan Kurzeja - inspektor w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji przedstawił obszerną informację z realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie gminy.
W późniejszej części obrad Pan Szczepan Rosiński omówił materiały, które jego wydział przygotował dla każdego sołectwa dotyczące m.in. możliwości ubiegania się o zwrot kosztów poniesionych na zakup podręczników, a także na zakup mundurków dla dzieci.
Następnie głos zabrał Pan Stanisław Szkolny, który omówił program obchodów Dni Korfantowa (10-12.08.2007).
W ramach wolnych wniosków sołtysi zgłosili uwagi dotyczące dokonania naprawy przepustów, a także naprawy dróg w Gminie Korfantów.

IMG_0011.jpeg