Dziś są imieniny: Aureli, Kamila, Kleofasa
Wybierz język:
 30-09-2019 14:46

Ogłoszenie o konkursach Wojewódzkiej Komisji d/s Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie przy Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu

Wojewódzka  Komisja d/s  Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie przy Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu ogłasza rozpoczęcie dwóch corocznych Konkursów :

  1. Konkurs plastyczny pod hasłem: „Zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach wiejskich oczami dziecka”,
  2. XXV edycja Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy w Rolnictwie.

 

Ideą konkursów jest bezpieczeństwo dziecka w gospodarstwie rolnym oraz  popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży szkolnej znajomość przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie realizacji zadań profilaktyki wypadkowej.

 

Konkursy organizowane są w dwóch formach:

  1. Konkurs plastyczny o tematyce BHP w rolnictwie, pod hasłem: „Zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach wiejskich oczami dziecka”, organizowany dla uczniów klas od I do VI szkół podstawowych województwa opolskiego.
    Zadaniem Konkursowym jest w wykonaniem pracy plastycznej na arkuszu w formatach A3 lub A4, w dowolnej technice, na temat zagrożenia występującego w gospodarstwie wiejskim. Prace powinny być opisane (nazwisko i imię ucznia oraz prowadzącego nauczyciela, klasa, adres szkoły, telefon) wraz z załącznikiem nr 2 do regulaminu konkursów.

 

Prace plastyczne należy przesyłać lub przekazywać do dnia 15.11.2019 r. na adres:  Państwowa Inspekcja Pracy - Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu ul. Oleska 121 C, 45-231 Opole.

 

  1. XXV edycja Konkursu Wiedzy o BHP w Rolnictwie organizowany dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych województwa opolskiego. Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach: eliminacje powiatowe oraz finał wojewódzki. Eliminacje powiatowe odbędą się dnia 13.11.2019 r. w jedenastu  placówkach szkolnych na terenie całego województwa jednocześnie. W finale wojewódzkim konkursu zmierzą się uczniowie, którzy zajęli dwa pierwsze miejsca w eliminacjach powiatowych oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych - na zgłoszenia, których czekamy do dnia 15.11.2019 r. Finałowa rozgrywka odbędzie się w pierwszej połowie grudnia 2019 r.  
     

UWAGA: Warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursach jest podpisanie przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka lub ucznia pełnoletniego zgody na przetwarzanie i publikację danych osobowych uczestnika konkursu oraz wykorzystanie wizerunku (załącznik nr 2 do regulaminu konkursów).

Szczegóły na temat konkursów można znaleźć na stronie -  www.opole.pip.gov.pl

Wszystkich uczniów gorąco zachęcamy do udziału w Konkursach.

Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody ufundowane przez Organizatorów.

DOCRegulamin konkursu 2019 z załącznikami.doc (143,00KB)
 

 

 

            Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji  ds. BHP w Rolnictwie

 Okręgowy Inspektor Pracy

       Arkadiusz Kapuścik