Dziś są imieniny: Anieli, Juliana, Przemysława
Wybierz język:
 23-10-2019 08:05

Medal Komisji Edukacji Narodowej dla Pani Małgorzaty Sinickiej

Miło jest nam pionformować, że  Pani Małgorzata Sinicka dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Korfantowie otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej. Z wnioskiem  o nadanie medalu KEN Pan Burmistrz Korfantowa  wystąpił  za pośrednictwem Opolskiego Kuratora Oświaty już w miesiacu lutym bieżącego roku.

Medal jest nadawany za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli:  Medal Komisji Edukacji Narodowej nadaje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, obecnie jest to Minister Edukacji Narodowej – Dariusz Piontkowski.  Uroczystość wręczenia  miała miejsce na inauguracji Wojewódzkiego Dnia Edukacji w Namysłowie.

Pani Dyrektor Małgorzacie Sinickiej   serdecznie gratulujemy i życzym kolejnych sukcesów.