Dziś są imieniny: Geraldy, Honoriusza, Wery
Wybierz język:
 23-10-2019 08:21

Konsultacje Program Współpracy na 2020 rok

21 października 2019 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Korfantowie odbyło się spotkanie konsultacyjne z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu „Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”.

W spotkaniu uczestniczyło dwudziestu dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych. Nadmienić należy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 305/2019 Burmistrza Korfantowa z dnia 23 września 2019 r. w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej „Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020” konsultacje nad projektem rozpoczęły się już 1 października 2019 r.  a zakończone zostały spotkaniem konsultacyjnym.

Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkich przedstawicieli organizacji pozarządowych i planowane jest wprowadzenie projektu  na Sesję Rady Miejskiej w miesiącu listopadzie br.

PDFProjekt Programu Współpracy GK z Organizacjami Pozarządowymi NA 2020 na strone.pdf (174,19KB)
 

Poniżej kilka zdjęć ze spotkania.

 

 

KL/JG