Dziś są imieniny: Anatola, Leszka, Tamary
Wybierz język:
 20-09-2007 14:45

Spotkanie burmistrza z dyrektorami

24 sierpnia br. Burmistrz Korfantowa spotkał się z Dyrektorami Szkół i Przedszkoli. Zastępca Burmistrza - Jarosław Szewczyk odebrał ślubowanie oraz wręczył akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Pani Patrycji Uliczka - nauczycielowi Zespołu Szkół w Korfantowie.
W związku z przejściem na emeryturę i zaprzestaniem pracy zawodowej podziękował:

- Pani Franciszce Podstawka – za długoletnie kierowanie Przedszkolem w Korfantowie.
- Panu Wiesławowi Królowi – za długoletnie kierowanie Szkołą Podstawową, Gimnazjum i Zespołem Szkół w Korfantowie.
- Panu Tadeuszowi Rzepskiemu – za długoletnie kierowanie Szkołą Podstawową, Gimnazjum i Zespołem Szkół w Ścinawie Małej.

Podziękował również:

- Pani Bożenie Porąbce – za pełnienie obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej we Włodarach.
- Pani Aleksandrze Gawryś-Krzemianowskiej – za pełnienie obowiązków Dyrektora Przedszkola w Węży.

Wręczył powierzenie stanowisk dyrektorom na okres 5 lat:

- Pani Barbarze Sotel – Szkoła Podstawowa w Gryżowie,
- Pani Małgorzacie Sinickiej – Zespół Szkół w Korfantowie,
- Pani Elżbiecie Rauch – Zespół Szkół w Przechodzie,
- Pani Halinie Malitowskiej – Szkoła Podstawowa w Rzymkowicach,
- Pani Annie Sieja – Zespół Szkół w Ścinawie Małej,
- Pani Beacie Wilk – Szkoła Podstawowa we Włodarach,
- Pani Jolancie Józefiak – Przedszkole w Ścinawie Nyskiej,
- Pani Bożenie Bernackiej – Przedszkole we Włodarach.

Powierzył pełnienie obowiązków Dyrektora na okres do 29 lutego 2008 roku:

Pani Teresie Kowalskiej-Sarga – Przedszkole w Korfantowie,
Pani Dorocie Wilk – Przedszkole w Węży.

Tort urodz. papier 056.jpeg Tort urodz. papier 057.jpeg Tort urodz. papier 058.jpeg Tort urodz. papier 060.jpeg Tort urodz. papier 061.jpeg Tort urodz. papier 065.jpeg Tort urodz. papier 067.jpeg Tort urodz. papier 068.jpeg Tort urodz. papier 069.jpeg Tort urodz. papier 070.jpeg Tort urodz. papier 071.jpeg Tort urodz. papier 072.jpeg Tort urodz. papier 073.jpeg