Dziś są imieniny: Felicji, Roberta, Sławy
Wybierz język:
 09-01-2020 12:53

Informacja dotycząca zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2020 roku

Uprzejmie przypominam posiadaczom użytków rolnych na terenie Gminy Korfantów, że w okresie od 3 lutego 2020 roku do 2 marca 2020 roku w Urzędzie Miejskim w Korfantowie, Rynek 4, pokój nr 9-10 będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie zakupu oleju napędowego. Do wniosku jako załączniki dołączyć należy faktury VAT lub ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 rok.

Ponadto producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego m.in. na podstawie średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Na potrzeby wniosku, który należy złożyć do burmistrza właściwego ze względu na położenie gruntów, producent rolny może wystąpić do kierownika biura powiatowego ARiMR o wydanie dokumentu zawierającego informację o liczbie DJP bydła na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

PDFWniosek-o-zwrot-podatku-akcyzowego.pdf

ODTOświadczenie producenta rolnego do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego.odt

DOCXKLAUZULA RODO.docx
 


                                                                                                          Burmistrz Korfantowa